Facultatea de Inginerie Electrică

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Istoria formării specialiştilor cu pregătire superioară pentru domeniile electric şi energetic la Craiova a început în anul 1951 când s-a înfiinţat Institutul de Maşini şi Aparate Electrice care cuprindea Facultatea de Electrotehnică, iar apoi, din 1953 şi Facultatea de Electrificare a Industriei, Agriculturii şi Transporturilor În urma mişcărilor din Ungaria din 1957 numărul locurilor la facultăţi se reduce drastic, Institutul de Maşini şi Aparate Electrice (a cărui denumire fusese schimbată în 1956 în Institut Tehnic) se desfiinţează iar studenţii şi profesorii sunt transferaţi la facultatea de specialitate din cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti. Prin decizia nr. 894 a Consiliului de Miniştri din 27 august 1965, facultăţile de Matematică, Chimie, Filologie, Economie, Electrotehnică, Agronomie, Horticultură au fost unite sub aceeaşi administrare, sub numele de Universitatea din Craiova. Învăţământul superior tehnic în cadrul Universităţii din Craiova a început cu adevărat un an mai târziu, în vara anului 1966, atunci când a fost organizat primul concurs de admitere. În anul universitar 1966 - 1967 Facultatea de Electrotehnică şi-a început activitatea având înscrişi 100 de studenţi în anul I, dintre care 50 la secţia de Maşini şi Aparate Electrice şi ceilalţi 50 la secţia Automatică. În 2011 facultăţile de Electrotehnică şi Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială au fost reunite sub denumirea de Facultatea de Inginerie Electrică. După 1989 oferta de formare s-a diversificat continuu, în prezent facultatea asigurând pregătirea pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat în 6 domenii de studiu.

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Informații de contact

Lista de comparație