Facultatea de Inginerie

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Misiunea asumată a Facultății de Inginerie include direcțiile didactică și de cercetare, formarea specialiștilor în domeniul tehnic, prin derularea a trei cicluri de pregătire - licență, masterat și doctorat. Actualizarea continuă a programelor de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pentru a răspunde cerințelor pieței. Promovarea calității în învățământul superior, prin implementarea unui sistem de management al calității și respectarea standardelor de calitate. Formarea de competențe în cercetarea fundamentală și aplicativa, pentru îmbogățirea patrimoniului științific și pentru dezvoltarea capacităților și performanțelor profesionale. Dezvoltarea componentelor civică și culturală care își pun amprenta asupra organizării vieții sociale din spațiul universitar, astfel încât acesta să devină un centru consacrat de pregătire academică, de educație și de cercetare științifică. Misiunea de internaționalizare, prin realizarea schimburilor reciproce de studenți și cadre didactice în spațiul european al cunoașterii, prin intensificarea cooperărilor internaționale cu alte facultăți. Perfecționarea continuă a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a metodelor de predare, în concordanță cu strategia și standardele naționale și internaționale. Dezvoltarea și modernizarea, cu caracter permanent, a bazei materiale aferentă procesului didactic și de cercetare științifică. Asigurarea unității între procesul didactic, cercetarea științifică și activitatea practică. Constituirea și consolidarea unui corp didactic bine pregătit profesional, selectat prin concursuri, pe bază unor criterii riguroase. Participarea comunității universitare la programe naționale și internaționale dezvoltate pentru învățământul superior. Dezvoltarea cercetării științifice fundamentale și aplicative, de proiectare, tehnologică și defabricație.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Informații de contact

Lista de comparație