Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Facultatea de Științe Economice a luat ființă în primul an de funcționare a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, respectiv în anul universitar 1990-1991 sub titulatura de Facultatea de Marketing, Management, Informatică. În prezent facultatea funcționează cu următoarele programe de studii de licență: Marketing, Administrarea Afacerilor, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, respectiv Administrarea Afacerilor în Limba Engleză. Toate aceste programe sunt acreditate și au durata studiilor de 3 ani la învățământ cu frecvență. Din anul 2011 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice funcţionează 2 departamente, astfel: Departamentul de Contabilitate – Finanţe Departamentul de Marketing și Administrarea Afacerilor. Pentru a satisface cerințele specialiștilor din domeniul economic și în alte zone din partea de vest a țării au luat ființă filiale cu profil economic ale Universității de Vest ”Vasile Goldiș”, respectiv ale Facultăţii de Științe Economice de la Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Marghita și Sebiș.

Cadre didactice: 31

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Informații de contact

Lista de comparație