Facultatea de Drept

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Prin crearea unui sistem educaţional juridic competitiv Facultatea de Drept pregăteşte viitorii specialişti în domeniul cercetării, teoriei şi practicii juridice, cu reale competenţe în promovarea valorilor democratice ale statului de drept şi adaptarea profesională la noile cerinţe impuse de dezvoltarea socială actuală. Concepută că o alternativă la Învăţământul superior public, pregătirea tinerilor în cadrul Facultăţii de Drept are în vedere: introducerea în planurile de învăţământ a unor discipline unice în structura învăţământului juridic public, precum: Marketing juridic, Drept constituţional comparat, Istoria dreptului american, Instituţii politice şi administrative ale SUA, Civilizaţie şi cultură americană, Comunicare şi relaţii publice, Constituţiile şi instituţiile politice contemporane; promovarea limbii engleze că disciplină de studiu şi că instrument de cunoaştere şi dezbatere a disciplinelor de specialitate, la cursuri şi seminarii; organizarea activităţii de practică a studenţilor în cadrul Clinicilor Juridice, prin soluţionarea de speţe, întocmirea de acte procesuale, simularea de procese; compatibilizarea permanentă învăţământului din Facultatea de Drept cu învăţământul european şi american.

Cadre didactice: 46

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior particulară, acreditată și evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul "Grad de încredere ridicat”. A fost înființată în anul 1991, având drept scop adaptarea și implementarea unor valori educaționale din învățământul superior american și european, în scopul realizării standardelor de calitate și competitivitate a procesului de învățământ.

Experiența internațională constituie o componentă vitală a educației studenților și a pregătirii cadrelor didactice. Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri și parteneriate cu universități din SUA, din Europa și America Latină, în cadrul cărora se derulează schimburi interacademice pentru cadrele didactice și studenți.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 349

Programe licență

Informații de contact

Lista de comparație