Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Oferta educațională a Facultății de Economia Turismului Intern si Internațional cuprnde în prezent trei programe de studii: unul la nivel de licență – Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor (ECTS) și două la nivel de masterat: Administrarea Afacerilor în Turism (AAT) și Economie și Afaceri în Industria Ospitalității (EAIO), programe ce au fost create cu scopul de a dezvolta studenților abilități specifice domeniului și de a-i pregăti pentru poziții cheie în companiile din industria turismului. Misiunea Facultăţii de Economia Turismului Intern şi Internațional, derivată din cea a Universităţii Româno-Americane, este de a oferi educaţie la un înalt standard de calitate și într-un climat intern stimulativ intelectual, atât pentru studenți cât și pentru corpul profesoral, prin libertate de gândire și exprimare, responsabilitate profesională, morală şi socială, cooperare și comunicare, creativitate și inovare, şi prin promovarea excelenţei, pentru formarea de specialiști cu reale abilităţi și competenţe pentru servicii, industria turismului și a călătoriilor, precum şi pentru domenii adiacente acestora. Viziune. Activitatea didactică curentă, precum și activitatea de cercetare ştiinţifică, trebuie să genereze excelenţă, prin pasiunea pentru cunoaştere și inovare a tuturor participanților la procesul de învăţământ și prin grija permanentă de a avea un mediu propice de formare, de înaltă calitate.

Cadre didactice: 25

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior particulară, acreditată și evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul "Grad de încredere ridicat”. A fost înființată în anul 1991, având drept scop adaptarea și implementarea unor valori educaționale din învățământul superior american și european, în scopul realizării standardelor de calitate și competitivitate a procesului de învățământ.

Experiența internațională constituie o componentă vitală a educației studenților și a pregătirii cadrelor didactice. Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri și parteneriate cu universități din SUA, din Europa și America Latină, în cadrul cărora se derulează schimburi interacademice pentru cadrele didactice și studenți.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 349

Informații de contact

Lista de comparație