Vehicule pentru transport feroviar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţele absolvenţilor programului de studiu Vehicule pentru Transport Feroviar:

  • Construcţie, exploatare, întreţinere şi reparare;
  • Proiectare, modernizare şi dezvoltare;
  • Optimizarea funcţionării şi a circulaţiei;
  • Siguranţa, confortul şi calitatea mersului;
  • Impactul asupra mediului înconjurător;
  • Utilizarea tehnologiilor informatice avansate;
  • Simularea funcţionării asistată de calculator;
  • Managementul activităţilor specifice de transport feroviar.

 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie geodezică

Specializare: Măsurători terestre şi cadastru

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 60

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

MC(media de concurs) = (NC1+NC2) / 2

MG(media generală)= (4*MC+ NBac) / 5

NC1 - Nota de la Matematică la Bacalaureat

NC2- Nota de la Fizică sau Informatică la Bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/06/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 21/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 24/08/2020 până la 16/09/2020

Perioadă rezultate: de la 17/09/2020 până la 18/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 fotografii color pe hârtie fotografică (3 cm x 4 cm – tip pașaport)
Act identitate – Carte identitate sau pașaport (copie și original)
Adeverința medicală – original
Certificat naștere (copie și original)
Diploma de bacalaureat sau Diplomă echivalentă cu aceasta (sau adeverinta pentru promoția 2020) (originale)
Dovada achitării taxei de înmatriculare
Dovada achitării taxei de înscriere
Foaie matricolă (original)
Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor – originalul documentului încărcat în platforma de înscriere
Dosar plic
FIȘĂ / Cerere de înscriere semnată de candidat – Originalul documentului încărcat în platformă
Anul 1
Analiză matematică I
Algebră și geometrie analitică
Fizică
Chimie
Programare I
Știința și ingineria materialelor
Geometrie descriptivă și desen tehnic
Limbă străină I
Modele de comunicare
Inginerie și comunicare
Educație fizică I
Psihologia educației
Știința informării și documentării în cultura digitală
Analiză matematică II
Programare II
Desen tehnic
Tehnologia materialelor I
Mecanică I
Economie
Inforgrafică I
Limbă străină II
Educație fizică II
Pedagogie I
Anul 2
Matematici speciale
Mecanica II
Rezistența materialelor I
Mecanisme
Electrotehnică
Tehnologia materialelor II
Infografică II
Software în Ingineria mecanică
Software baze de date
Limbă străină III
Educație fizică III
Pedagogie II
Organe de mașini I
Rezistența materialelor II
Metode numerice
Mașini și acționări electrice
Termotehnica
Mecanica fluidelor
Politologie
Noțiuni de drept
Limbă străină IV
Didactica specialității
Anul 3
Vibrații
Motoare termice pentru tracțiune
Toleranțe și control dimensional
Organe de mașini II
Organe de mașini II – proiect
Rezistența materialelor III
Construcția vehiculelor pentru transport pe sine
Fiabilitatea și mentenanța vehiculelor feroviare
Controlul calității în companiile feroviare
Instruire asistată de calculator
Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu
Dinamica vehiculelor de cale ferată I
Dinamica vehiculelor de cale ferată I - Proiect
Structuri portante ale vehiculelor de cale ferată
Structuri portante ale vehiculelor de cale ferată - Proiect
Instalații speciale și echipamente electronice pe vehicule feroviare remorcate
Tehnologia fabricării materialului rulant de cale ferată
Frâne pentru vehicule feroviare
Practica
Conducerea optimă a trenurilor
Comanda și reglarea vehiculelor de tracțiune
Tehnici pentru achiziții și prelucrări date
Sisteme de măsură și diagnoză a vibrațiilor
Vehicule pentru transport urban
Managementul clasei de elevi
Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu
Examen de absolvire
Anul 4
Dinamica vehiculelor de cale ferată 2
Dinamica vehiculelor de cale ferată – Proiect
Tracțiune diesel 1
Tracțiune electrică 1
Tracțiune electrică – Proiect
Management
Încercarea materialului rulant de cale ferată
Cercetare experimentală a vcf
Confortul la materialul rulant
Vibrațiile vehiculelor feroviare
Calea ferată în contextul dezvoltării durabile
Fenomene de contact la vehiculele feroviare
Tracțiune diesel 2
Traciune diesel 2 – Proiect
Tracțiune electrică 2
Tracțiune electrică 2 – Proiect
Tehnica marilor viteze în transportul feroviar
Proiect de diplomă (2 săptămâni practică)
Proiect de diplomă
Exploatarea vehiculelor de cale ferată

Facultatea de Transporturi

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

În 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înfiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, în cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). În anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se înfiinţează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înfiinţată în 1959), Material rulant de cale ferată, Ingineria transporturilor (înfiinţată în 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe în concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie în transporturi, electronică şi telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi în alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească în scurt timp loc de muncă.

Studenți înmatriculați licență: 2.012

Studenți înmatriculați master: 596

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație