Telecomenzi şi electronică în transporturi
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În specializarea "Telecomenzi şi Electronică în Transporturi", studenţii, în număr de 90 -- 100 pe an, acumulează cunoştinţe de specialitate din domeniul sistemelor de dirijare a traficului feroviar, rutier, naval şi aerian, sisteme de telecomunicaţii pentru transporturi, calculatoare şi reţele de calculatoare, microprocesoare etc., în afara disciplinelor de cultură tehnică generală: electroalimentare, dispozitive electronice, circuite integrate analogice şi digitale, electrotehnică, ş.a., putând, la termionarea facultăţii, să lucreze în cercetare, proiectare, producţie, service, consultanţă sau management şi marketing.

     Continuarea studiilor de licenţă se face prin programe de masterat, de 1,5 -- 2 ani, în cadrul cărora se aprofundează cunoştinţele legate de sisteme inteligente pentru transporturi.Catedra organizează pregătirea prin programe de doctorat, unul dintre profesorii universitari fiind acreditat să conducă lucrări de doctorat.

Competențe specifice:

 • Proiectare și realizare sisteme de telecomandă în transportul auto, feroviar, naval, aerian;
 • Exploatare și service;
 • Management resurse și mijloace electronice;
 • Domenii de activitate;
 • Societăți de cercetare, proiectare și producție în electronică și tehnologia informației;
 • Societăți de transport auto, feroviar, naval, aerian;
 • Societăți de exploatare și întreținere pentru echipamente electronice și IT (hard și soft); 
 • Telecomunicații; 
 • Învățământ, cercetare;

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Telecomenzi şi electronică în transporturi

Locuri disponibile (total): 105

Locuri disponibile (buget): 95

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea de Transporturi din Universitatea Politehnica din București, în anul universitar 2019-2020, se face pe baza mediei ponderate dintre:

 • media examenului de Bacalaureat (20%); 
 • media notelor examenului de admitere (80%);

Proba I - Algebră şi elemente de analiză matematică

Proba II - Fizică/ Geometrie şi trigonometrie

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 30/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Algebra si elemente de analiza matematica Da Nu 40% Nu Proba scrisa N/A
Fizica Nu Da 40% Nu Proba scrisa N/A
Geometrie si trigonometrie Nu Da 40% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
SDA (Laborator) - Structuri de date și algoritmi
SDA (Curs) - Structuri de date și algoritmi
LP (Laborator) - Limbaje de programare
MC (Laborator) - Materiale și componente
Desen și grafică inginerească (Curs)
Anul 2
TTI (Curs) - Tehnica Transmisiunii Informațiilor
TTI (Laborator) - Tehnica Transmisiunii Informațiilor
Micro Procesoare (Curs) - Arhitectura Microprocesoarelor
DE (Laborator) - dispozitive electronice
TPI - Tehnici de programare pe internet
Tehnici CAD (Laborator) BTE (Curs) - Bazele Teoriei Economice
Fizică (Laborator)
ST (Curs) - Sisteme De Transport
Anul 3
MN (Laborator) - Metode Numerice
Microcontrollere (Laborator)
Microcontrollere (Curs)
CSO (Curs) - Calculatoare și sisteme de operare
CIA (Laborator) - Circuite integrate analogice
CIA (Seminar) - Circuite integrate analogice
Micropocesoare II (Curs) - Arhitectura
Microprocesoarelor II
Pedagogie (Curs)
Electroalimentare (Curs)
Semnale și sisteme II - Laborator
Metode numerice în inginerie
Anul 4
SDTN (Curs) - Sisteme de dirijare a traficului naval
SDTF (Curs) - Sisteme de dirijare a traficului feroviar
SDTF (Laborator) - Sisteme de dirijare a traficului feroviar
SDTR (Laborator) - Sisteme de dirijare a traficului rutier
CES (Curs) - Centralizări electrodinamice în stații
CES (Proiect) - Centralizări în stații
TFE (Curs) - Tehnologia și fiabilitatea echipamentelor
MK (Curs) - Marketing
TFE (Laborator) - Tehnologia și fiabilitatea echipamentelor
ST 2 (Curs) - Sisteme de telecomandă
EA II (Curs) - Electroalimentare II
CSO2 (Curs) - Calculatoare și sisteme de operare 2
ST 2 (Laborator) - Sisteme de telecomandă
RC (Curs) - Rețele de calculatoare
RC (Laborator) - Rețele de calculatoare
Proiect EA
Proiectul de diplomă

Facultatea de Transporturi

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

În 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înfiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, în cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). În anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se înfiinţează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înfiinţată în 1959), Material rulant de cale ferată, Ingineria transporturilor (înfiinţată în 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe în concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie în transporturi, electronică şi telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi în alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească în scurt timp loc de muncă.

Studenți înmatriculați licență: 2.012

Studenți înmatriculați master: 596

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație