Electronică de putere şi acţionări electrice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acestă facultate asigură o pregătire cu competențe în analizare, calculul și proiectarea sistemelor de electronică de putere și acționare electrică, cunoașterea și utilizarea de software specific (Matlab, Simulink, PSIM) și cunoașterea și aplicarea tehnicilor de măsurare, încercare, diagnoză și compatibilitate electromagnetică specifice domeniului

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electronică de putere şi acţionări electrice

Locuri disponibile (total): 335

Locuri disponibile (buget): 285

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Metode de admitere:

Media de admitere este alcatuita din 20% – media examenului de bacalaureat si 80% – media notelor de concurs.

Discipline de concurs:

Proba I: Algebra si elemente de analiza matematica

Proba II: Fizica / Geometrie si trigonometrie

 

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 30/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Algebra si elemente de analiza matematica Da Nu 40% Da Proba scrisa N/A
Probă scrisă Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebrǎ
Analizǎ matematicǎ
Chimie
Grafică asistatǎ de calculator
Cultura şi civilizaţie europeanǎ
Metode şi procedee tehnologice
Informatică aplicată I
Tehnici de comunicare profesionalǎ
Educaţie fizicǎ
Limbă străină I
Matematici speciale
Fizicǎ
Mecanicǎ şi rezistenţa materialelor
Organe de maşini
Bazele electrotehnicii
Informatică aplicată II
Limbaje de programare
Anul 2
Limbă străină II
Arhitectura sistemelor de calcul
Teoria circuitelor electrice
Metode numerice în ingineria electrică
Electronicǎ I
Prelucrarea semnalelor
Management şi marketing
Surse de energie
Simularea circuitelor electrice
Teoria câmpului electromagnetic
Sisteme digitale
Electronică II
Convertoare statice I
Materiale electrotehnice
Măsurări electrice şi electronice
Anul 3
Teoria sistemelor şi reglaj automat
Managementul proiectelor
Sisteme de măsurare
Calitate şi fiabilitate
Acţionǎri electrice
Acţionǎri hidraulice şi pneumatice
Compatibilitate electromagneticǎ
Regimuri dinamice ale maşinilor electrice
Sisteme de protecţie şi aparate electrice cu comutaţie statică
Practică
Anul 4
Comanda acţionărilor electrice
Microcontrolere şi automate programabile
Transportul şi distribuţia energiei electrice
Concepţia asistatǎ de calculator a acţionărilor electrice
Concepţia asistatǎ de calculator a convertoarelor statice
Structuri optime de conversie statică
Comenzi vectoriale
Instalaţii electrice
Sisteme cu microprocesoare
Economie şi analiză economică
Reţele informatice
Tracţiune electrică
Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate
Comanda sistemelor industriale integrate

Facultatea de Inginerie Electrică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie Electrică este una dintre cele mai vechi facultăți din acest profil din țara noastră, având peste 90 de ani de existență. Secția de Electromecanică, predecesoarea secției de Electrotehnică a fost menționată în legea de înființare a Școlii Politehnice din București din 10 iunie 1920. 

La 3 august 1948, Politehnica s-a transformat în Institutul Politehnic din Bucureşti în componenţa căruia existau iniţial patru facultăţi, iar din 2006 Facultatea de Electrotehnică și-a schimbat numele în Facultatea de Inginerie Electrică.

Pregătirea are loc în trei etape succesive: licență, masterat și doctorat. Orele dedicate activității de pregătire practică și de cercetare, le oferă mai târziu absolvenților noștri oportunități de angajare fie în societăți cu activitate preponderent în sfera producției, a serviciilor, fie în societăți/institute cu activitate preponderent de cercetare/proiectare.

Facultatea de Inginerie Electrică are mereu porțile larg deschise și îi așteaptă pe toți aceia care doresc să pătrundă în domeniul de vis al electricităţii, care doresc să înveţe să conceapă, să proiecteze, să realizeze şi să exploateze echipamentele, instalațiile, sistemele de acționări electrice.

Studenți înmatriculați licență: 1.130

Studenți înmatriculați master: 226

Cadre didactice: 87

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 15

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație