Transport și Trafic Urban
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Este adresat absolventilor studiilor universitare din domeniile: - „științe inginerești" (de la programele studiilor universitare de licență cu preponderenta „Ingineria transporturilor", dar și „Inginerie civila", „Inginerie energetică", „Inginerie mecanică", „Ingineria autovehiculelor", „Inginerie industrială", „Inginerie și management") „științe economice", „urbanism și amenajarea teritoriului". Principalele obiective ale programului sunt: a) Înțelegerea mobilității individuale dintre amenajarea teritoriului, urbanism și transporturi; b) Încadrarea mobilității sociale urbane în exigențele dezvoltării durabile; c) Identificarea dependențelor dintre cererea de transport, fluxul de transport și fluxul de trafic și valorificarea acestora în cadrul acțiunilor manageriale pe diferite orizonturi de timp; d) îmbunătățirea performanțelor de calitate ale transportului public urban în scopul creșterii atractivității acestuia; e) Promovarea soluțiilor oferite de logisticile urbane pentru structurarea transporturilor de mărfuri în marile aglomerații urbane; f) Identificarea soluțiilor pentru reducerea congestiei și limitarea efectelor externe ale traficului în aglomeratiile urbane. Consecințele asupra calității vieții (comensurate prin indicatori compoziți).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria transporturilor

Specializare: Ingineria transporturilor şi a traficului

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Principalele discipline studiate:

• Managementul proiectelor din transporturi

• Complemente de economia transporturilo

• Management tactic şi operativ

• Managementul lanţurilor logistice multiactori

• Calitatea transporturilor

• Transporturi şi expediţii internaţionale

Numarul total de locuri la nivelul Facultatii de Transporturi este de 285 – fara taxa si 60 – cu taxa, repartizate celor 9 programe de master, in functie de numarul de candidati.
Proba de concurs constă în prezentarea unui eseu cu tematica ”Dezvoltare durabilă” (eseul va avea max. 15 pag. si va fi intocmit conform unei bibliografii selectate de candidat).

Admiterea se realizeaza pe baza:

1. mediei de absolvire a studiilor universitare de licenta;
2. notei obtinutae la sustinerea eseu cu tematica ”Dezvoltare durabila”

Eseul va avea maxim 15 pagini, va fi intocmit conform unei bibliografii selectate de candidat și va fi predat secretarului comisiei conform programului afisat în perioada înscrierilor.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 11/07/2018

Perioadă probe: de la 12/07/2018 până la 13/07/2018

Perioadă rezultate: de la 15/07/2018 până la 20/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 12/09/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 17/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Nu Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Calculul probabilităților și statistică
Fundamente ale dinamicii autovehiculelor
Sisteme și tehnologii pt. dezmembrarea, recuperarea și reciclarea autovehiculelor
Software utilizat la simularea proceselor în ingineria autovehiculelor
Poluarea chimică și fonică produsă de traficul rutier
Cercetare ştiinţifică
Combustibili neconvenționali pentru autovehicule
Constatarea avariilor și repararea caroseriilo
Motocicleta – elemente de dinamică și construcție
Vehicule pentru transport urban

Facultatea de Transporturi

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

În 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înfiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, în cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). În anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se înfiinţează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înfiinţată în 1959), Material rulant de cale ferată, Ingineria transporturilor (înfiinţată în 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe în concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie în transporturi, electronică şi telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi în alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească în scurt timp loc de muncă.

Studenți înmatriculați licență: 2.012

Studenți înmatriculați master: 596

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație