Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competențele profesionale pe care le vor dobând cursanții acestei specializări sunt următoarele: - Cunoaşterea proceselor de generare a emisiilor poluante, a dispersiei şi monitorizării acestora - Posesia de informaţii şi cunoştinţe aplicate în domeniul caracterizării şi analizei prin tehnici de laborator a emisiilor poluante - Pricepere la nivel superior pentru proiectarea şi operaţionalizarea tehnologiilor şi echipamentelor de prevenire şi control al poluării - Cunoştinţe solide referitoare la aplicarea principiilor de management şi drept de mediu - Reintegrarea deşeurilor, recondiţionarea şi reconstrucţia factorilor de mediu poluaţi - Asimilarea continuă a noilor cunoştinţe şi informaţii: perfecţionarea documentării în limbi străine, capacitatea de a indentifica şi penetra noi instrumente de perfecţionare (naţionale şi intrnaţionale) - Abilitatea de a proiecta şi aplica activităţi inginereşti pe baza recunoaşterii şi construcţiei corecte a unui flux integrat: documentare – proiectarea etapelor – implementarea tehnologiei (instalaţiei) – evaluarea finalităţilor - Arta de a comunica şi colabora la toate nivelurile unei corporaţii multinaţionale: cunoaşterea competenţelor şi autorităţilor la diverse niveluri, schimb de informaţii, raportări şi evaluări pe etape, asumarea de responsabilităţi pe baza lucrului în echipă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Concurs pe baza MEDIILOR ANUALE DIN CLASELE 9, 10, 11 DIN LICEU

sau a notelor de la Bacalaureat!!!

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/06/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 21/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 30/07/2020 până la 18/09/2020

Perioadă rezultate: de la 19/09/2020 până la 20/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaia matricola, in original si fotocopie
fisa de inscriere
Anul 1
Algebră liniară și calcul diferențial
Chimia elementelor şi a compuşilor I
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Geometrie descriptivă şi desen tehnic
Comunicare
Dezvoltare durabilă în industrie
Elemente de calitatea mediului
Educaţie fizică I
Limba străină I
Psihologia educaţiei
Analiză matematică și geometrie analitică
Chimia elementelor şi a compuşilor II
Mecanică
Fizică I
Informatică aplicată
Ecologie generală
Fizica atmosferei
Educaţie fizică II
Limba străină II
Pedagogie
Anul 2
Matematici speciale
Fizică II
Cristalografie şi mineralogie
Chimie fizică
Rezistenţa materialelor
Grafică asistată de calculator
Introducere în ingineria materialelor I
Fizica mediului
Termotehnică
Electrotehnică
Mecanisme şi organe de maşini
Utilaje mecanice
Metalurgie fizică I
Dinamica fluidelor polifazice
Introducere în ingineria materialelor II
Economia mediului
Anul 3
Metalurgie fizică II
Tehnici de caracterizare şi analiză a poluanţilor
Vectori de prevenire a poluării
Agregate termice şi electrice
Proprietăţile materialelor
Automatizări
Teoria proceselor metalurgice
Bazele teoretice ale turnării
Bazele teoretice şi tehnologice ale tratamentelor termice
Bazele teoretice şi tehnologice ale procesării topiturilor metalice
Bazele teoretice şi tehnologice ale deformării plastice
Ecotehnologii de elaborare a metalelor şi aliajelor neferoase
Ecotehnologii de fabricare a pieselor prin turnare
Teoria epurării efluenţilor industriali
Practică
Gestionarea deşeurilor
Fiabilitatea ecosistemelor industriale
Deşeuri toxice şi periculoase
Dispersia şi monitorizarea imisiilor poluante
Echipamente pentru epurarea efluenţilor metalurgic
Impactului poluanţilor asupra mediului
Managementul mediului metalurgic
Poluarea fonică
Tehnologii moderne de deformare plastică şi tratamente termice
Ecoeficienţă în sisteme industriale
Ştiinţa solului
Tehnologii de valorificare a deşeurilor
Managementul apelor uzate şi a remedierii solurilor
Tehnologii de neutralizare şi depozitare a deşeurilor
Ecotehnologii în industria siderurgică
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Drept de mediu
Legislaţia mediului

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Tradițiile învățământului de știință și ingineria materialelor sunt strâns legate de apariția și dezvoltarea metalurgiei pe teritoriul țării noastre, la început în formă arhaică (epoca fierului, epoca bronzului) și apoi în structură clasică, modernă (după anul 1729). Dezvoltarea prelucrarii materialelor metalice, ceramice, carbonice s-a concretizat în punerea în funcțiune a numeroase uzine și combinate răspândite pe întreg teritoriul țării care produc semifabricate și piese destinate industriilor de vârf: microelectronică, energetică nucleară, automatică, aeronautică, robotică, transporturi modernizate.

Cerințele moderne ale pregătirii inginerești în domeniul producerii de noi materiale cu caracteristici deosebite au impus transformarea, atât în fond cât și în forma, a facultății de Metalurgie în cea de Știință și Ingineria Materialelor, în anul 1990. Astfel s-a introdus în programa universitara studiul și proiectarea materialelor avansate ca: materiale compozite, materiale polifazice, sticle metalice, pulberi metalice și ceramice, materiale cu efect de memorie a formei, materiale ultraușoare, materiale magnetice, materiale antifricțiune, materiale superplastice etc.

Studenți înmatriculați licență: 697

Studenți înmatriculați master: 361

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație