Protecția mediului în industria materialelor metalice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ca o verigă intermediară superioară, masteratul în specializarea propusă asigură legătura obiectiv necesară între învăţământul de licenţă şi cel de doctorat. Pregătirea inter şi multidisciplinară oferă absolvenţilor acestui program de master pârghii de gândire globală, care să le permită rezolvarea unor obiective aparţinând sistemelor natural-ecologic (calitatea mediului), social (calitatea vieţii), economic (eficienţă economică) şi tehnologic (calitatea proceselor tehnologice). Pe baza unor astfel de premise, cursantul dobândeşte, concret, abilităţi şi aptitudini privind: - conceperea de ecotehnologii şi ecoinstalaţii, a cărei finalitate este maximizarea calităţii mediului şi a vieţii; - eficienţa economică a activităţilor inginereşti în condiţii de prevenire a poluării industriale; - implementarea principiilor de management integrat calitate-mediu-securitatesănătate. Cu o diplomă de masterat în ingineria mediului, absolventul are certitudinea aplicării cunoştinţelor dobândite, direct în piaţa muncii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 11/07/2018

Perioadă probe: de la 12/07/2018 până la 13/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala ADMITEREA constă într-un INTERVIU

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Bazele chimice ale generării poluanţilor
Metode de prevenire şi control a poluării
Rolul sustenabil al capitalului natural în industrie
Cercetare ştiinţifică I
Tehnici avansate de caracterizare a poluanţilor
Strategii şi politici de dezvoltare durabilă a mediului
Surse energetice de reciclare şi regenerabile
Cercetare ştiinţifică II
Anul 2
Tehnologii moderne de reintegrare a deşeurilor
Management integrat calitate - securitate - mediu
Ecotehnologii durabile de elaborare a materialelor metalice
Ecotehnologii durabile de procesare a materialelor metalice
Cercetare ştiinţifică III
Elaborare lucrare de disertaţie

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Tradițiile învățământului de știință și ingineria materialelor sunt strâns legate de apariția și dezvoltarea metalurgiei pe teritoriul țării noastre, la început în formă arhaică (epoca fierului, epoca bronzului) și apoi în structură clasică, modernă (după anul 1729). Dezvoltarea prelucrarii materialelor metalice, ceramice, carbonice s-a concretizat în punerea în funcțiune a numeroase uzine și combinate răspândite pe întreg teritoriul țării care produc semifabricate și piese destinate industriilor de vârf: microelectronică, energetică nucleară, automatică, aeronautică, robotică, transporturi modernizate.

Cerințele moderne ale pregătirii inginerești în domeniul producerii de noi materiale cu caracteristici deosebite au impus transformarea, atât în fond cât și în forma, a facultății de Metalurgie în cea de Știință și Ingineria Materialelor, în anul 1990. Astfel s-a introdus în programa universitara studiul și proiectarea materialelor avansate ca: materiale compozite, materiale polifazice, sticle metalice, pulberi metalice și ceramice, materiale cu efect de memorie a formei, materiale ultraușoare, materiale magnetice, materiale antifricțiune, materiale superplastice etc.

Studenți înmatriculați licență: 697

Studenți înmatriculați master: 361

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație