Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Scopul activitatii de instruire a studentilor in cadrul programului de studiu Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale (SIMONa) este de a le asigura o pregatire inginereasca de calitate, in domeniile materialelor ceramice, sticlei, liantilor, materialelor compozite, atat sub aspectul optimizarii parametrilor tehnologici de fabricatie a unor astfel de materiale de mare performanta, cat si sub aspectul caracterizarii complexe a lor, cu folosirea inclusiv a unor tehnici moderne, de mare rezolutie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie chimică

Specializare: Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Concursul de admitere la programele de studii de licență din Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor se desfășoară în perioada 15 - 20 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 - 16:00, pe baza unui INTERVIU (cu o pondere de 80%) și a rezultatului examenului de bacalaureat (cu o pondere de 20%). Interviul se susține în momentul înscrierii și include și un TEST GRILĂ din două discipline la alegere, astfel:
- prima disciplină - CHIMIE ANORGANICĂ sau ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ;
- a doua disciplină - CHIMIE ORGANICĂ sau FIZICĂ.
Testul conține 10 intrebări (câte 5 intrebări din fiecare disciplină). În urma susținerii probei interviu, comisia de examinare întocmește "Fișa evaluare INTERVIU" a candidatului.

Programele analitice ale disciplinelor de concurs sunt disponibile în următoarele documente:
Programa analitica pentru disciplina CHIMIE
Programa analitica pentru disciplina FIZICA
Programa analitica pentru disciplina MATEMATICA

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematici I
Chimie analitică
Chimie anorganică
Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată
Micro și macroeconomie
Limba straina I /Limba straina II (opțional)
Fundamente de chimie (facultativ)
Educație fizică (facultativ)
Fundamente de fizică (facultativ)
Fundamente de matematică (facultativ)
Matematici II
Analiză instrumentală
Fizica I
Metale tranziționale
Elemente de mecanică și inginerie mecanică
Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată/Informatica aplicată (opțional)
Pedagogie I (facultativ)
Educație fizică
Anul 2
Fizica II
Chimie organică
Chimie fizică
Ecologie și dezvoltare durabilă
Fundamente de inginerie electrica și electronică
Management
Tehnici de comunicare
Disciplina optionala I
Pedagogie II (facultativ)
Educație fizică (facultativ)
Bazele ingineriei chimice
Stiința materialelor I - materiale anorganice
Stiința materialelor II - materiale organice și compoziție
Disciplina optionala II
Didactica specialitatii (facultativ)
Educatie fizica (facultativ)
Anul 3
Chimie organică
Chimie fizică
Fundamente în ştiinţa materialelor oxidice
Termodinamica şi cinetica sistemelor oxidice şi neoxidice
Nanomateriale
Electrochimie
Management industrial
Proiect de colaborare cu industria şi mediul de afaceri pe realizarea de materiale
Utilizarea calculatorului (facultativ)
Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu I (facultativ)
Instruire asistata de calculator (facultativ)
Biomateriale
Ştiinţa materialelor vitroase
Echilibre termice de faza în sisteme aplicate
Fenomene de transfer termic şi de masă
Operaţii unitare şi echipamente pentru prelucrarea materialelor
Practica tehnologică (12 saptamani)
Proiect de produs cu plan de afaceri
Opțional I
Utilizarea calculatorului (facultativ)
Managementul claseri de elevi (facultativ)
Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar II (facultativ)
Examen absolvire nivelul I(facultativ)
Anul 4
Instalaţii termotehnologice
Ştiinţa şi ingineria materialelor liante anorganice
Ştiinţa şi ingineria materialelor ceramice
Proprităţile şi funcţiile de utilizare ale materialelor vitroase
Materiale compozite
Proiectarea materialelor
Caracterizarea materialelor
Marketing (facultativ)
Optimizari în industria chimică (facultativ)
Utilizarea calculatorului (facultativ)
Materiale liante compozite
Materiale ceramice cu proprietăţi electrice, magnetice şi optice
Ingineria materialelor vitroase
Instalaţii neconvenţionale pentru procesarea materialelor
Activitate proiect licență
Opțional II
Opțional III
Utilizarea calculatorului (facultativ)

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor își are radăcinile înca din anul 1867, în fosta Școală de Poduri, Șosele și Mine când s-au introdus cursuri de Chimie predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. De altfel, facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situate în strada Polizu și începute în 1886 (Corpul A); Aici, academicianul Alfons Saligny a condus laboratoarele de Chimie între 1886 și 1903, fiind urmat de Grigore Pfeiffer. În perioada dintre cele doua razboaie mondiale au fost angajați tinerii Emilian Bratu, Costin Nenitescu, Șerban Solacolu, care ulterior au devenit profesori renumiți, academicieni, fondatori de școală.

În mod firesc, facultatea s-a dezvoltat apărând noi specializări, laboratoare și centre de cercetare ce corespund dezvoltării științifice și tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (patru ani) în specializări foarte diverse din industria chimica. Cursurilor de ingineri li se adaugă cursuri de studii aprofundate, școli academice postuniversitare etc. La fiecare doi ani facultatea coordonează „Conferința Națională de Chimie și Inginerie Chimică" și este o prezență activa în publicațiile științifice naționale sau străine.

Studenți înmatriculați licență: 760

Studenți înmatriculați master: 432

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație