Controlul și expertiza produselor alimentare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu Controlul si Expertiza Produselor Alimentare completeaza planul de specializari din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si abordeaza promovarea unei pregatiri profesionale care sa asigure competente de profil pentru absolventii acestei specializari:
- Pregatire generala de inginer;
- Pregatire generala in domeniul tehnologiilor alimentare si biochimice, exploatarea proceselor si utilajelor specifice industriei alimentare;
- Aplicarea tehnicilor moderne pentru controlul al fabricatiei si al calitatii produselor alimentare, identificari si dozari ale constituentilor alimentelor, poluantilor alimentari;
- Identificarea problemelor de mediu ale industriei alimentare, utilizarea de principii de dezvoltare durabila pentru unitatile agricole si din industria alimentara;
- Utilizarea conceptelor de baza din management si marketing pentru industria alimentara.

Un element important in realizarea unui program educational in concordanta cu progresele tehnico-stiintifice, dar si cu nevoile concrete ale industriei alimentare romanesti il reprezinta stabilirea de parteneriate cu mediul economic, cu potentialii beneficiari ai activitatii de instruire universitara. Exista conventii de practica a studentilor cu o serie de intreprinderi cu profil alimentar din Bucuresti si din tara, precum si posibilitati de stagii de informare in unitati de productie sau cercetare.

Procesul de invatamant este suplu, atractiv prin modul de prezentare a cursurilor, facilitat de acoperirea cu materiale didactice, de utilizarea eficienta a timpului afectat seminariilor, proiectelor si activitatilor de laborator.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Controlul şi expertiza produselor alimentare

Locuri disponibile (total): 179

Locuri disponibile (buget): 174

Locuri disponibile (taxă): 5

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Concursul de admitere la programele de studii de licență din Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor se desfășoară în perioada 15 - 20 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 - 16:00, pe baza unui INTERVIU (cu o pondere de 80%) și a rezultatului examenului de bacalaureat (cu o pondere de 20%). Interviul se susține în momentul înscrierii și include și un TEST GRILĂ din două discipline la alegere, astfel:
- prima disciplină - CHIMIE ANORGANICĂ sau ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ;
- a doua disciplină - CHIMIE ORGANICĂ sau FIZICĂ.
Testul conține 10 intrebări (câte 5 intrebări din fiecare disciplină). În urma susținerii probei interviu, comisia de examinare întocmește "Fișa evaluare INTERVIU" a candidatului.

Programele analitice ale disciplinelor de concurs sunt disponibile în următoarele documente:
Programa analitica pentru disciplina CHIMIE
Programa analitica pentru disciplina FIZICA
Programa analitica pentru disciplina MATEMATICA

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematici I
Chimie analitică
Chimie anorganică
Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată
Micro și macroeconomie
Limba straina I /Limba straina II (opțional)
Fundamente de chimie (facultativ)
Educație fizică (facultativ)
Fundamente de fizică (facultativ)
Fundamente de matematică (facultativ)
Matematici II
Analiză instrumentală
Fizica I
Metale tranziționale
Elemente de mecanică și inginerie mecanică
Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată/Informatica aplicată (opțional)
Pedagogie I (facultativ)
Educație fizică
Anul 2
Fizica II
Chimie organică
Chimie fizică
Ecologie și dezvoltare durabilă
Fundamente de inginerie electrica și electronică
Management
Tehnici de comunicare
Disciplina optionala I
Pedagogie II (facultativ)
Educație fizică (facultativ)
Bazele ingineriei chimice
Stiința materialelor I - materiale anorganice
Stiința materialelor II - materiale organice și compoziție
Disciplina optionala II
Didactica specialitatii (facultativ)
Educatie fizica (facultativ)
Anul 3
Biotehnologii alimentare
Utilaje in industria alimentara 1
Proprietati fizice ale prod. alimentare
Tehnologii generale în industria alimentară
Metode enzimatice și imunologice de analiză
Metode spectrofotometrice de analiză a alimentelor
Tehnici membranare în analiza alimentelor
Instruire asistată de calculator (facultativ)
Practică pedagogică I (facultativ)
Utilaje in industria alimentară 2
Utilaje in industria alimentară 3
Managementul calităţii în îndustria alimentelor
Metode cromatografice şi electroforetice de analiză a alimentelor
Controlul statistic al alimentelor
Merceologia produselor alimentare
Practică
A.M.C. in industria alimentară (opțional)
Metode de control operativ în protecția consumatorului
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Practica pedagogică II (facultativ)
Examen absolvire nivel I (facultativ)
Anul 4
Legislatia și protecția consumatorilor
Management
Igiena societăților agroalimentare
Marketing
Ecologie și protecția mediului
Ambalaje si design in ind. alimentară
Ape tehnologice si ape reziduale (opțional)
Sisteme de depoluare in ind.alimentară (opțional)
Control fitosanitar (opțional)
Toxicologia produselor alimentare (opțional)
Controlul falsificării produselor alimentare
Alimente modificate genetic şi cu destinaţie specială
Sisteme de transport și depozitare a produselor agroalimentare
Politici și strategii globale de securitate alimentară
Proiect licență
Practică
Control sanitar veterinat si siguranta alimentelor (opțional)
Asigurarea protecției consumatorului (opțional)

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor își are radăcinile înca din anul 1867, în fosta Școală de Poduri, Șosele și Mine când s-au introdus cursuri de Chimie predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. De altfel, facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situate în strada Polizu și începute în 1886 (Corpul A); Aici, academicianul Alfons Saligny a condus laboratoarele de Chimie între 1886 și 1903, fiind urmat de Grigore Pfeiffer. În perioada dintre cele doua razboaie mondiale au fost angajați tinerii Emilian Bratu, Costin Nenitescu, Șerban Solacolu, care ulterior au devenit profesori renumiți, academicieni, fondatori de școală.

În mod firesc, facultatea s-a dezvoltat apărând noi specializări, laboratoare și centre de cercetare ce corespund dezvoltării științifice și tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (patru ani) în specializări foarte diverse din industria chimica. Cursurilor de ingineri li se adaugă cursuri de studii aprofundate, școli academice postuniversitare etc. La fiecare doi ani facultatea coordonează „Conferința Națională de Chimie și Inginerie Chimică" și este o prezență activa în publicațiile științifice naționale sau străine.

Studenți înmatriculați licență: 760

Studenți înmatriculați master: 432

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație