Calculatoare (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Departamentul de Automatică şi Electronică (DAE) s-a format prin reunirea Catedrei de Automatică şi a Catedrei de Electronică din vechea structură a Facultăţii de Automatică, Calculatoare si Electronică a Universităţii din Craiova. Înfiinţarea, în 1965 (a doua, cronologic, după cea din Bucureşti), a specializării de Automatică la Universitatea din Craiova a fost însoţită de înfiinţarea Catedrei de Automatică sub conducerea prof. dr. ing. Constantin Belea (1929-1985). Profesorul C. Belea a fost un pionier al automaticii moderne în România, cu o reputaţie de remarcabil cercetător în domeniul automaticii neliniare. Aceste fapte şi-au pus amprenta pe întreaga evoluţie de peste patru decenii a automaticii craiovene: primii doctoranzi şi doctori în ştiinţe pregătiţi de profesorul Belea au devenit ei înşişi profesori şi cercetători de prestigiu care au asigurat continuitatea şi progresul automaticii craiovene.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Calculatoare

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 66

Locuri disponibile (taxă): 14

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media de admitere se calculează în felul următor:

-70% nota obţinută la examenul scris (matematică);

-30% media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale:

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la Examenul de Bacalaureat Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la Examenul de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mathematical Analysis
Linear Algebra, Analytical and Differential Geometry
Computer Programming and Programming Languages
Logical Design
Physics - General Physics
Applied informatics
English
Special Chapters in Mathematics
Numarical Methods
Algorithm Design
Electrotechnics
Physics- Elements of Mechanics
Physical Education and Sport
Anul 2
Data Structure and Algorithms
Computer Systems Architecture
Object Oriented Programming
Electronic Devices and Analog Electronics
System Theory
General Economics
English
Computer Structure and Organization
Arificial Intelligence
Computer Graphics
Object Oriented Design
Computer Aided Design
Electronic Measurements. Sensors, and Transducers
English
Practical Stage
Physical Education ans Sport
Knowledge and Communication (facultativ)
Psychology of Education (facultativ)
Fundamentals of pedagogy. Theory and methodology of the curriculum (facultativ)
Anul 3
Digital Electronics
Databases
Operating Systems
Communication Protocols
Concurrent and Distributed Systems
Modeling and Simulation
Project- Computers
Parallel and Distributed Algorithms
Software Engineering
Web Applications Design
Computer Networks
Microprocessor Design
Formal Languages and Automata
Project- Use of Databases
Practical Stage
Robot Control Systems (facultativ)
Culture and Civilization (facultativ)
Theory and Methodology of Training. Theory and Methology of Evaluation (facultativ)
Teaching methodology (facultativ)
Anul 4
Sofware Project Management
E- Commerce
Data Security
Database Design (optional)
Translator Design (optional)
Machine Learning (optional)
Project- Tools for Program Development (optional)
Computer Network Management (optional)
VLSI Circuits (optional)
Testing of Compter Systems (optional)
Project- Microcontrollers (optional)
Practical Stage for License Project Completion
Mobile Computing
Information Retrieval (optional)
Graphic Processing Systems (optional)
Multimedia Systems (optional)
Human- Computer Interaction (optional)
Embended Systems (optional)
Signal Processing (optional)
Sensor Network (optional)
Real Time Computer Systems(optional)
License Project
Graduation Exam
Computer assisted learning (facultativ)
Teaching practice in compulsory primary (facultativ)
Class management (facultativ)

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.) pregăteşte şi formează tinerii ingineri, asigurându-le o pregătire teoretică fundamentală precum şi una practic-aplicativă, în domenii precum: calculatoare şi tehnologia informaţiei ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, mecatronică şi robotică. Planurile actuale de învățământ sunt rezultatul a circa 40 de ani de experienţă şi evoluţie, modificările succesive ale acestora urmărind cu mare atenţie progresele înregistrate în domeniile anterior menţionate. Diploma acordată de către Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este echivalentă cu diplomele acordate de celelalte universităţi din Uniunea Europeană în aceste domenii de studiu.

Studenți înmatriculați licență: 1.164

Studenți înmatriculați master: 325

Cadre didactice: 64

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 23

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei/Universitatea din Oradea

 • Calculatoare

  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Calculatoare

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

Lista de comparație