Mecatronică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.) pregăteşte şi formează tinerii ingineri, asigurându-le o pregătire teoretică fundamentală precum şi una practic-aplicativă, în domenii precum: calculatoare şi tehnologia informaţiei ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, mecatronică şi robotică. Planurile actuale de învățământ sunt rezultatul a circa 40 de ani de experienţă şi evoluţie, modificările succesive ale acestora urmărind cu mare atenţie progresele înregistrate în domeniile anterior menţionate. Diploma acordată de către Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este echivalentă cu diplomele acordate de celelalte universităţi din Uniunea Europeană în aceste domenii de studiu.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mecatronică și robotică

Specializare: Mecatronică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 35

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concurs de admitere pe bază de dosare -100% media examenului de bacalaureat;

Criterii de departajare:

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la Examenul de Bacalaureat. Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la Examenul de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Fizică
Chimie
Informatică aplicată
Engleză
Matematici speciale
Metode numerice
Mecanică
Electrotehnică
Grafică asistată pe calculator
Educație fizică și sport
Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curricumului (facultativ)
Introducere în mecatronică și robotică (facultativ)
Anul 2
Electronică
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
Teoria sistemelor
Baze de date
Baze de date- proiect
Informatică aplicată
Marketing
Engleză
Electronică digitală
Informatică aplicată
Bazele sistemelor mecatronice
Bazele roboticii
Arhitectura calculatoarelor numerice
Protecția mediului
Educație fizică
Programare orientată pe obiecte (facultativ)
Proiectarea algoritmilor (facultativ)
Anul 3
Comunicații mobile
Automate și microprogramare Automate și microprogramare- proiect
Dezvoltarea sistemelor robotice industriale inteligente
Sisteme de conducere în robotică
Senzori și sisteme senzoriale
Microcontrolere, microprocesoare
Microcontrolere, microprocesoare- proiect
Mecanica fluidelor
Sisteme mecatronice
Sisteme mecatronice- proiect
Aplicații ale sistemelor robotice
Aplicații ale sistemelor robotice- proiect
Ingineria reglării
Rețele de calculatoare
Proiectare asistată de calculator
Sisteme încorporate (Embedded systems)
Programarea echipamentelor de comandă numerică
Sisteme de operare și limbaje în timp real (facultativ)
Prelucrarea digitală a semnalelor (facultativ)
Managementul proiectelor (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Anul 4
Software industrial
Inteligență artificială
Dinamica sistemelor mecatronice
Sturcturi mecatronice cu automate programabile
Sturcturi mecatronice cu automate programabile- proiect
Optometrică
Echipamente periferice și birotică
Sisteme de achiziție și interferețe
Fabricație virtuală
Elaborare proiect de diplomă
Practică elaborare proiect de diplomă
Mecatronica automobilului
Mecatronica sistemelor biomedicale
Software pentru sisteme mecatronice
Tehnologii pentru mașini cu comandă numerică
Mecatronică clădirilor inteligente
Roboți pentru recuperare și reabilitare
Sisteme în timp real (facultativ)

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.) pregăteşte şi formează tinerii ingineri, asigurându-le o pregătire teoretică fundamentală precum şi una practic-aplicativă, în domenii precum: calculatoare şi tehnologia informaţiei ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, mecatronică şi robotică. Planurile actuale de învățământ sunt rezultatul a circa 40 de ani de experienţă şi evoluţie, modificările succesive ale acestora urmărind cu mare atenţie progresele înregistrate în domeniile anterior menţionate. Diploma acordată de către Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este echivalentă cu diplomele acordate de celelalte universităţi din Uniunea Europeană în aceste domenii de studiu.

Studenți înmatriculați licență: 1.164

Studenți înmatriculați master: 325

Cadre didactice: 64

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 23

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație