Simulare şi testare în inginerie mecanică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţele dezvoltate sunt calculul, modelarea, simularea optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor şi sistemelor mecanice; conceperea, realizarea şi testarea unor sisteme şi echipamente mecanice; încercarea, statică şi dinamică, a componentelor şi sistemelor mecanice şi termice; cunoaşterea şi utilizarea de soft-uri specifice; formarea de deprinderi necesare pentru desfăşurarea unor cercetări de profunzime, cu tehnici şi proceduri avansate; proiectarea şi optimizarea parametrilor funcţionali pentru structuri mecanice şi echipamente termice; studiul, modelarea, simularea şi optimizarea proceselor termice; deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi capabile să le permită specialiştilor utilizarea în proiectare a unor materiale şi tehnologi de fabricaţie şi montaj deosebit de performante; conceperea unui sistem integrat de cercetare-proiectare-execuţie -investigare în exploatare, capabil să asigure o dezvoltare durabilă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Inginerie mecanică

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

  • 80% media examenului de diplomă / licență
  • 20% nota de la interviu

Nota de la interviu trebuie să fie minim 5.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Media examenului de diplomă / licență
  2. Media anilor de studiu din ciclul de licență
  3. Nota de la interviu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 20% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Modelare avansată 3D CAD – I
Modelare și simulare numerică în ingineria mecanică
Proiectarea pe baza duratei de viaţă
Fenomene de transfer
Modelarea cinematică şi dinamică a sistemelor multicorp si Dinamica fluidelor
Modelare avansată 3D CAD – II
Proiectarea experimentelor. Sisteme şi tehnici de achiziţie şi prelucrarea datelor experimentale
Anul 2
Elemente de reologie aplicate în ingineria mecanică
Analiza vibro-acustică a sistemelor mecanice
Activitate de practică şi/ sau cercetare ştiinţifică
Elaborarea lucrării de disertaţie

Facultatea de Inginerie Mecanică

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Studenți înmatriculați licență: 3.507

Studenți înmatriculați master: 228

Cadre didactice: 78

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 47

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație