Informatică aplicată
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţele dezvoltate de această specializare sunt: specificarea, proiectarea şi dezvoltarea programelor folosind limbaje procedurale, limbaje orientate pe obiecte, limbaje declarative, baze de date, metodologii şi platforme de dezvoltare; operarea, utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul, a reţelelor de calculatoare, a sistemelor de gestiune a bazelor de date; utilizarea şi întreţinerea produselor program; predarea / instruirea în tehnologia informaţiei la nivelul învăţământului primar şi gimnazial; utilizarea şi întreţinerea softurilor educaţionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică aplicată

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar:

- 50% Media de la examenul de bacalaureat

- 50% Nota de la examenul de bacalaureat la Matematică sau Informatică, la alegerea candidaților

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) aleasă pentru calculul mediei de admitere;
  2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă pentru calculul mediei de admitere;
  3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat (M1 prioritar față de M2).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Fundamentele algebrice ale informaticii
Algortimi fundamentali
Fundamentele programării
Logică matematică și computațională
Limbă străină
Sport
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Arhitectura sistemelor de calcul
Programare orientată pe obiecte
Structuri de date
Sisteme de operare
Limbă străină
Sport
Anul 2
Algoritmica grafurilor
Limbaje formale și compilatore
Medii și instrumente de programare
Baze de date
Sport
Inteligență artificială
Medii vizuale de programare
Rețele de calculatoare
Limbă străină
Anul 3
Verificarea și validarea sistemelor de software
Tehnologii WEB
Dezvoltarea aplicațiilor mobile
Practică de specialitate
Managementul proiectelor informatice
Programare logică și funcțională
Elaborarea lucrării de licență
Sisteme de gestiune a bazelor de date

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Profilul universitar se conturează la Brașov în 1960, anul în care ia ființă Facultatea de Matematică, componentă a Institutului Pedagogic din Brașov, alături de facultățile de Științe Naturale, Fizică-Chimie și Muzică (apărută ulterior). În 1971 învățământul superior brașovean se restructurează sub denumirea de Universitatea din Brașov, devenită în 1991 Universitatea Transilvania din Brașov. În cadrul acesteia, specializările din domeniul matematic și informatic, cu durata studiilor de 4-5 ani funcționează succesiv în cadrul Facultății de Matematică și Informatică (1971-1974), Facultății de Științe (1974-1978), Facultății de Matematică (1978-1987), Facultății de Științe (1990-2001) și respectiv Facultății de Matematică și Informatică (din 2001). Sunt organizate studii de masterat în matematică și informatică (din 1995).

Din anul 2005 se trece la restructurarea tip Bologna a învățământului matematic și informatic. Noua organizare cuprinde ciclul de Licență (3 ani), ciclul de Masterat (2 ani) și ciclul de Doctorat (3 ani). Facultatea organizează 4 programe acreditate de Licență - învățământ de zi (Matematică Informatică, Informatică, Informatică aplicată în limba germană, Informatică aplicată), 3 programe de Masterat Bologna și un program de Licență Informatică ID - învățământ la distanță. În facultate activează în prezent 5 conducători de doctorat.

Studenți înmatriculați licență: 910

Studenți înmatriculați master: 272

Cadre didactice: 48

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație