Medicină
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniul din sănătate, din care face parte și specializarea Medicină, are misiunea de a pregăti specialiști de nivel universitar, cu specializare în domeniul Medicină. Dintre multiplele obiective ale profilului, conform standardelor specifice pentru domeniul medical recomandate de ARACIS se disting cele legate de asigurarea pregătirii complexe a medicilor. Misiunea și obiectivele asumate de programul de studiu îl individualizează în sistemul național de învățământ superior prin claritate, distincție și specificitate. De asemenea, misiunea didactică şi cea de cercetare ştiinţifică sunt bine precizate, conţinând şi elemente de specificitate.

Obiectivele strategice ale programului de studiu Medicină se pot grupa în : a) învăţământ pentru formarea de medici cu profil de medicină generală şi de medici specialişti în ramurile medicinei; b) asistenţă medicală profesionistă; c) cercetare ştiinţifică în domeniul medicinei. Principala activitate a programului de studiu Medicină se axează pe formarea de: medici cu profil de medicină; specialişti în toate ramurile medicinei; organizarea condiţiilor pentru perfecţionarea şi specializarea medicilor, tratamentul complex şi complet al afecţiunilor medicale, ce prezintă dificultăţi tehnice; stimularea formării unei culturi generale în cadrul educaţiei medicale continue în spiritul unei bioetici moderne.

Facultatea de Medicină şi Farmacie din Oradea oferă studenților posibilitățile multiple de aprofundare a informatiilor de specialitate prin programul Erasmus+.

Învăţământul preclinic oferă studenţilor bazele medicale şi biologice generale necesare pentru a înţelege procesele normale şi patologice. Disciplinele fundamentale obligatorii (anatomie, fiziologie, biochimie, biologie celulară, etc.) oferă studenţilor bazele medicale şi biologice generale, absolut necesare pentru a înţelege procesele normale şi patologice umane, comparativ cu a celorlalte specii. Disciplinele medico-chirurgicale generale reprezintă o pondere importantă din totalul general de ore. Specialităţile medicale generale: pediatria, bolile infecţioase epidemiologice, igiena, neurologia, psihiatria şi psihologia medicală, endocrinologia şi medicina legală, unde studentul va recunoaşte manifestările si tratamentul bolilor ce fac obiectul acestor discipline.S-au introdus şi unele discipline facultative şi opţionale în scopul aprofundării unor aspecte fundamentale şi clinice cu importanţă în formarea viitorului medic. Un accent deosebit s-a acordat pregătirii în domeniul matematicii şi informaticii, a utilizării calculatoarelor şi informatizării în activitatea medicală.

În cadrul programului de studii universitare de licenţă Medicină sunt prevăzute stagii de practică de 3 săptămâni pe an, începând cu anul I de studii. Numărul total al orelor de practică este de 600 ore. Efectuarea practicii de vară se face în spitale, sub îndrumarea unor medici specialişti sau primari. La sfârşitul stagiului de practică de vară se susţine un colocviu de către toţi sudenţii, cu cadre didactice titulare, colocviu care constituie o condiţie de promovare a anului universitar.

Competenţele profesionale care vor fi dobandite:
- Identificarea starii de boala si stabilirea diagnosticului corect al afectiunii (afectiunilor).
- Conceperea si aplicarea unui plan terapeutic adecvat afectiunii (afectiunilor) identificate.
- Evaluarea corecta a riscului de imbolnavire sau a contextului aparitiei unei imbolnaviri individuale / colective, urmate de alegerea si aplicarea masurilor adecvate de profilaxie.
- Abordarea problemelor de sanatate/boala din perspectiva particularitatilor comunitatii, in relatie directa cu conditiile sociale, economice sau/si culturale proprii acelei colectivitati.
- Iniţierea şi derularea unei activităţi de cercetare stiintifica sau/si formativă in domeniul sau de competenta.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale.

 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Medicină

Locuri disponibile (total): 225

Locuri disponibile (buget): 81

Locuri disponibile (taxă): 144

Taxă anuală de studii: 6.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Programul de studiu: MEDICINĂ - Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

Departajarea în caz de medii egale:

1. Media de la bacalaureat

2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019 până la 27/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie, Embriologie
Biochimie
Biofizica și fizica medicala
Biologie celulara și moleculara
Stiintele comportamentului. Deontologie medicala. Bioetica. Psihologie medicala. Sociologie medicala
Limba straina
Educatia fizica
Informatica medicala și biostatistică
Istoria medicinei
Practica medicala de specialitate
Practica de urgenta (Garzi)
Anul 2
Anatomie, Embriologie
Fiziologie
Histologie
Microbiologie. Virusologie. Parazitologie
Prim ajutor
Limba străină
Legislatie medicala (opțional)
Termlnologie medicala (opțional)
Educație fizică
Genetică
Asistenta primară a stării de sanatate
Metodologia cercetarii științifice medicaIe
Practica medicala de specialitate
Practica de urgență (Gărzi)
Anul 3
Semiologie medicală
Semiologie chirurgicală
Fiziopatologie
Farmacologie
Morfopatologie
Parazitologie tropicala (opțional)
Mica chirurgie (opțional)
Genetica clinica (opțional)
Practică medicală de specialitate
Practica de urgență (Garzi)
Anul 4
Medicina Internă (respirator)
Chirurgie generală
Ortopedie și traumatologie
Chirurgie plastică și estetică
Medicină de urgență
Farmacologie clinică
Chirurgie minim invazivă (opțional)
Cardiologie intervențională (opțional)
Semiologie pediatrică (opțional)
Boli tropicale și igiena tropicală (pentru studentii străini) (opțional)
Medicină internă II (Cardiologie)
Urologie
Radiologie
Nefrologle
Imunologie generală
Igienă. Sănătatea mediului
Practica medicală de specialitate
Practică de urgență (Gărzi)
Anul 5
Medicina interna (Gastroenterologie și Hepatologie)
Neurologie
Pediatrie
Puericultura
Oftalmologie
Chirurgie și ortopedie pediatrică
Neuropsihiatrie infantilă (opțional)
Explorarl în Gastroenterologie (opțional)
Imagistica medicala (opțional)
Oncopediatrie (opțional)
Medicina interna (Boli Metabolice, Nutriție și Reumatologie)
O.R.L.
Endocrinologie
Oncologie
Biochimie clinică
Pneumoftiziologie
Practica medicală de specialitate
Practica de urgenta (Gărzi)
Anul 6
Obstretica - ginecologie
Psihiatrie
Sanatate publică și management sanitar
Chirugie CMF. Stomatologie Generala, Anomalii Dento- Maxilare
A.T.I.
Neurochirurgie
Epidemiologie
Hematologie
Elaborarea lucrarii de licenta
Boli infectioase
Medicina legala
Medicina Muncii
Medicina de familie
Balneofizioterapie și Recuperare
Dermatologie
Practică de urgeță (Gărzi)
Elaborarea lucrarii de licență

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea a fost înființată în anul 1991. Ajunsă la varsta majoratului, își are propriul sediu într-o impozantă clădire din centrul orașului, în Piața 1 Decembrie, nr.10, unde își desfășoara activitatea Specializarea Medicină (360ECT). Specializarea Medicină Dentară (360ECT) își are sediul într-o clădire renovată și modernizată în Piața. 1 Decembrie, nr.10, unde există echipament specializat, cum ar fi: unități dentare, laboratoare de radiologie dentară, stație de sterilizare, cabinete de demonstrații, săli pentru Protetică dentară și Odonto-parodontologie, săli pentru Tehnica dentară. Specializarea Farmacie (300ECT) a fost înființată în anul universitar 1992-1993, având în acest moment un sediu propriu pe strada Nicolae Jiga nr.29. Dispune de toate dotarile necesare în cadrul laboratoarelor existente aici.

Sunt scolarizați studenți și în specializarile Asistentă Medicală Generală (240ECT), Balneofizioterapie și Recuperare (180ECT), Radiologie și imagistică (180ECT), Tehnică dentară (180ECT), Nutritie si dietetica (180ECT).

De asemenea exista 2 programe de Masterat: Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor; Managementul Serviciilor de Sănătate; si Doctorat in domeniul Medicina.

Misiunea şi obiectivele facultăţii sunt clar definite:
- organizarea şi selectarea conţinuturilor programelor de învăţământ pentru formarea studenţilor şi desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare în conformitate cu normele şi standardele promovate de alte facultăţi de profil din ţară;
- pregătirea studenţilor pe baza indicatorilor de performanţă ai planului de învăţământ şi asigurarea standardelor de referinţă şi criteriilor de calitate care să se regăsească în rezultatele obţinute de studenţi la examene, respectiv la examenele de după terminarea facultăţii - rezidenţiat;
- realizarea unei structuri unitare prin pregătirea studenţilor şi absolvenţilor în cadrul studiilor de licenţă, respectiv de masterat şi doctorat;
- diversificarea metodelor, strategiilor de predare şi evaluare a rezultatelor învăţării pentru a se promova un învăţământ modern, creativ, centrat pe student, pentru a se stimula descoperirea şi generarea de cunoştinţe de către studenţi etc.

Obiectivele facultăţii sunt didactice şi formative, de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti pentru sistemul sanitar dar, în funcţie de programele de studiu absolvite, şi specialişti în alte profesii: tehnicieni dentari, balneofiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali etc. În prezent, absolvenţii facultăţii sunt răspândiţi în întreaga ţară şi nu numai, lucrând în domeniul ştiinţelor medicale.

Facultatea de Medicină şi Farmacie contribuie la asigurarea unei bune dinamici didactice, de cercetare şi integrare, precum şi la asigurarea unui climat de echilibru, toleranţă şi dezvoltare în cadrul activităţii universitare, atât în oraşul nostru, cât şi în regiune.

Studenți înmatriculați licență: 2.599

Studenți înmatriculați master: 122

Cadre didactice: 259

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Medicină (în limba engleză)

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Medicină

  Facultatea de Medicină/Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

 • Medicină

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Medicină (în limba franceză)

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

Lista de comparație