Medicină Dentară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniul de sănătate din care face parte și Programul de Studii Medicină Dentară are misiunea de a pregăti specialiști de nivel universitar, cu specializare în domeniul Medicină Dentară. Dintre multiplele obiective ale profilului, conform standardelor specifice recomandate de ARACIS se disting cele legate de asigurarea pregătirii complexe a medicilor dentiști.

Obiectivele strategice ale programului de studiu Medicina Dentara se pot grupa în :
a) învăţământ pentru formarea de medici dentisti;
b) cercetare ştiinţifică în domeniul medical.
Principala activitate a domeniului Medicina Dentara se axează pe formarea de:
- medici dentisti
- organizarea condiţiilor pentru perfecţionarea şi specializarea medicilor dentisti
- stimularea formării unei culturi generale în cadrul educaţiei medicale continue în spiritul unei bioetici moderne.

Competenţele profesionale:
- Identificarea starii de boala si stabilirea diagnosticului corect al afectiunii (afectiunilor) dentare
- Terapia conservativa a structurilor odontalo - parodontale
- Diagnosticul si terapia interceptiva a anomaliilor aparatului dento-maxilar
- Restaurarea protetica a arcadelor dentare
- Identificarea particularitatilor diagnostice si evolutive si examinarea pacientului cu afectiuni chirurgicale din sfera oro-maxilofaciala
- Gestionarea bazelor teoretice si legislative ale sistemelor de sanatate operationale in Romania precum si a celor manageriale vizând cabinetul de medicina dentara.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Medicină dentară

Taxă anuală de studii: 6.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2021 până la 31/07/2021

Perioadă rezultate: de la 01/08/2021

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2021 până la 20/09/2021

Perioadă rezultate: de la 22/09/2021

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificatul de competență lingvistică; în copie realizată (având la bază originalul) și certificată "conform cu originalul"
Diplomă de Bacalaureat
Formular de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere, obtinuta de la secreetariatul facultatii
Anul 1
Anatomie, Embriologie
Biofizica
Blochimie
Fiziologie
Histologie și citologie
Stiintele comportamentului. Deontologie medicala. Bioetica. Psihologie medicala. Sociologie medicala
Morfologia functionala a ADM
Limba straina
Educatia fizica
Biochimia cavitatii orale
Fiziologia sistemulul oro-facial
Biologie celulara și moleculara
Informatica medicala și biostatistica
Prim ajutor
Practica medicala de specialitate
Practica de urgenta (Gărzi)
Anul 3
Anatomie (cap, gât)
Microbiologie, virusologie, parazitologie
Anatomie patologica OMF
Tehnologia protezelor dentare
Didgnostic orodentar și ergonomie
Semiologie medicala
Genetica medicala
Limba straina
Microbiologia cavitatii orale (opțional)
Histologia cavitatii orale (opțional)
Educatie fizica
Fiziopatologie
Tehnologia protezelor dentare
Materiale dentare
Imunologie
Medicina dentara preventiva
Metodologia cercetarii științifice medicale
Igiena
Practica medicala de specialitate
Practica de urgenta (Garzi)
Educatie fizica
Medicina Interna. Pneumoftiziologie
Radiologie generala
Obstretica și ginecologie
Chirurgie generala. Urologie
Odontoterapie conservativa și restauratoare
Ocluzologie
Medicina dentara comunitara
Farmacologie clinica (opțional)
Cercetari de avangarda în domeniul materialelor dentare
Farmacologie
Proteza Dentara Fixa (Fantom)
Traumatologie. Anesteziologie generala
Radiologie și imagistica dento - maxilara
Fizioterapie
Practica medicala de specialitate
Practica de urgenia (Garzi)
Anul 4
Medicina legala
Anestezie și sedare in medicina dentara
Protetica fixa - Punti
Endodontie
Boli infectioase. Epidemiologie. Profilaxie
Dermatovenerice
Imagistica medicala dentomaxilara (opțional)
Identificarea odontologica medico-Iegala (opțional)
Neurologie
Psihiatrie
Chirurgie orala
Pedodontie
Practica medicala de specialitate
Practica de urgenta (Garzi)
Anul 5
Endodonție
Chirurgie CMF
Pedodonție
O. R. L.
Chirurgie plastică și estetica
Pediatrie
Management și sanatate publica in medicina dentara
Aparatura medicala generala și de medicina dentara (opțional)
Istoria medicinei
Oftalmologie
Protetica dentara mobila
Ortodonție
Parodontologie
Medicina sociala in medicina dentara
Practica medicala de specialitate
Practica de urgența (Garzi)
Anul 6
Parodontologie
Ortodontie, aparate ortodontice
Reabilitare orala și urgențe in Medicina dentara
Protetica Dentara Mobilizabila
Urgente in chirurgie și medicina interna
Elaborarea lucrarii de Iicenta
Implantologie orala
Patologie orala
Estetica dento-faciala
Protetica Dentara Mobilizabila
Practica de urgenta (Garzi)

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea a fost înființată în anul 1991. Ajunsă la varsta majoratului, își are propriul sediu într-o impozantă clădire din centrul orașului, în Piața 1 Decembrie, nr.10, unde își desfășoara activitatea Specializarea Medicină (360ECT). Specializarea Medicină Dentară (360ECT) își are sediul într-o clădire renovată și modernizată în Piața. 1 Decembrie, nr.10, unde există echipament specializat, cum ar fi: unități dentare, laboratoare de radiologie dentară, stație de sterilizare, cabinete de demonstrații, săli pentru Protetică dentară și Odonto-parodontologie, săli pentru Tehnica dentară. Specializarea Farmacie (300ECT) a fost înființată în anul universitar 1992-1993, având în acest moment un sediu propriu pe strada Nicolae Jiga nr.29. Dispune de toate dotarile necesare în cadrul laboratoarelor existente aici.

Sunt scolarizați studenți și în specializarile Asistentă Medicală Generală (240ECT), Balneofizioterapie și Recuperare (180ECT), Radiologie și imagistică (180ECT), Tehnică dentară (180ECT), Nutritie si dietetica (180ECT).

De asemenea exista 2 programe de Masterat: Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor; Managementul Serviciilor de Sănătate; si Doctorat in domeniul Medicina.

Misiunea şi obiectivele facultăţii sunt clar definite:
- organizarea şi selectarea conţinuturilor programelor de învăţământ pentru formarea studenţilor şi desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare în conformitate cu normele şi standardele promovate de alte facultăţi de profil din ţară;
- pregătirea studenţilor pe baza indicatorilor de performanţă ai planului de învăţământ şi asigurarea standardelor de referinţă şi criteriilor de calitate care să se regăsească în rezultatele obţinute de studenţi la examene, respectiv la examenele de după terminarea facultăţii - rezidenţiat;
- realizarea unei structuri unitare prin pregătirea studenţilor şi absolvenţilor în cadrul studiilor de licenţă, respectiv de masterat şi doctorat;
- diversificarea metodelor, strategiilor de predare şi evaluare a rezultatelor învăţării pentru a se promova un învăţământ modern, creativ, centrat pe student, pentru a se stimula descoperirea şi generarea de cunoştinţe de către studenţi etc.

Obiectivele facultăţii sunt didactice şi formative, de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti pentru sistemul sanitar dar, în funcţie de programele de studiu absolvite, şi specialişti în alte profesii: tehnicieni dentari, balneofiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali etc. În prezent, absolvenţii facultăţii sunt răspândiţi în întreaga ţară şi nu numai, lucrând în domeniul ştiinţelor medicale.

Facultatea de Medicină şi Farmacie contribuie la asigurarea unei bune dinamici didactice, de cercetare şi integrare, precum şi la asigurarea unui climat de echilibru, toleranţă şi dezvoltare în cadrul activităţii universitare, atât în oraşul nostru, cât şi în regiune.

Studenți înmatriculați licență: 2.599

Studenți înmatriculați master: 122

Cadre didactice: 259

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație