Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniul de sănătate din care face parte și programul de studiu Balneo-fizikinetoterapie și recuperare are misiunea de a pregăti specialiști de nivel universitar cu specializare în domeniul Balneofiziokinetoerapiei și recuperării. Din multiplele obiective ale profilului, conform standardelor specifice pentru domeniul medical recomandate de ARACIS se disting cele legate de asigurarea pregătirii complexe ale balneofiziokinetoterapiei.

Obiectivele programului includ:

- Dezvoltarea unui învăţământ eficient şi de calitate, bazat pe principiile moderne de pedagogie medicală;
- Creşterea calităţii, diversificarea şi amplificarea calităţii cercetării ştiinţifice;
- Reforma curiculară după normele europene;
- Proiect de masterat;
- Realizarea de granturi;
- Upgradarea informatizării la nivelul secretariatului facultăţii;
- Predarea în sistem informaţional (folosind simularea intervenţiilor);
- Dezvoltarea metodelor de cercetare şi a metodelor de predare;
- Crearea şi dezvoltarea unor centre de interes pentru atragerea studenţilor străini plătitori de taxe;
- Realizarea de contracte de colaborare cu universităţi similare din Europa.

Competenţele profesionale dobandite vor include:
- Realizarea programelor de kinetoterapie adaptate patologiei si conforme obiectivelor stabilite de medic, utilizand cunostintele fundamentale din domeniu;
- Elaborarea si realizarea programelor de masaj individualizate;
- Elaborarea si realizarea programelor de hidrotermoterapie si a altor metode specifice in acord cu patologia in cadrul programului integrat de tratament recuperator.
- Realizarea protocoalelor de electroterapie intocmite de medic;
- Efectuarea determinarilor necesare pentru stabilirea diagnosticului functional precum si monitorizarea acestuia;
- Instruirea pacientului in vederea utilizarii ortezelor, protezelor si altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene si socio-profesionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

– Test grilă: Biologie (cls.a XI-a)

 

Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele cinci specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și  opţiunile făcute în prealabil.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 23/07/2020

Perioadă rezultate: de la 24/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/08/2020 până la 27/09/2020

Perioadă rezultate: de la 02/09/2020 până la 06/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie, Embriologie
Biofizica și fizica medicala
Fiziologie
Biochimie
Metode de explorare și evaluare in kinetologie
Hidrotermoterapie și balneo-climatologie
Electroterapie
Limba straina
Terminologie medicala (opțional)
Genetica medicala (opțional)
Educatie fizica
Anatomie, Embriologie
Farmacologie
Fiziopatologie
Legislatie sociala și sanitara
Kinetoprofilaxie
Igiena
Informatica medicala și biostatistica
Practica medicala de specialitate
Practica de urgenta (Garzi)
Stagiu de documentare și pregatire in domeniul de specialitate
Anul 2
Semiologie medicala
Radiologie
Masaj și tehnici complementare
Hidrotermoterapie și balneo-climatologie
Kinetologie generala și biomecanica
Terapie ocupationala. Ortezare. Protezare
Stiintele comportamentului. Psihologie .medicala. Sociologie medicala . Oeontologie medicala. Bioetica
Oermatologie
Recuperare in chirurgia mainii (opțional)
Recuperare dupa proceduri de chirurgie estetica (opțional)
Educatie fizica
Medicina traditionala (facultativ)
Semiologie chirurgicala
Metodologia cercetarii știintifice medicale
Kinetologie generala și biomecanica
Medicina Interna
Masaj și tehnici complementare
Neurologle
Metode și tehnici de kinetoterapie
Limba stralna
Practica medicala de specialitate
Practica de urgenta (Garzi)
Stagiu de documentare și pregatire in domeniul de specialitate
Educatie fizica
Homeopatie (facultativ)
Anul 3
Ortopedie și traumatologie
Patologie in sport. Kinetologie specifica
Recuperare in cardiologie și chirurgie cardiovasculara
Metode și tehnici de kinetoterapie
Recuperare in geriatrie
Recuperare in reumatologie
Nursing
Elaborarea lucrarii de licenta
Psihoterapie (opțional)
Dietetica (opțional)
Sanatate publica și management sanitar
Chirurgie generala
Recuperarea in sectia de terapie intensiva
Recuperare in pneumologie Si chirurgie toracica
Recuperare in ortopedie și traumatologie
Recuperare in pediatrie
Recuperare in afectiuni neurologice
Practica de urgentil (Gărzi)
Elaborarea lucrarii de licenta

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea a fost înființată în anul 1991. Ajunsă la varsta majoratului, își are propriul sediu într-o impozantă clădire din centrul orașului, în Piața 1 Decembrie, nr.10, unde își desfășoara activitatea Specializarea Medicină (360ECT). Specializarea Medicină Dentară (360ECT) își are sediul într-o clădire renovată și modernizată în Piața. 1 Decembrie, nr.10, unde există echipament specializat, cum ar fi: unități dentare, laboratoare de radiologie dentară, stație de sterilizare, cabinete de demonstrații, săli pentru Protetică dentară și Odonto-parodontologie, săli pentru Tehnica dentară. Specializarea Farmacie (300ECT) a fost înființată în anul universitar 1992-1993, având în acest moment un sediu propriu pe strada Nicolae Jiga nr.29. Dispune de toate dotarile necesare în cadrul laboratoarelor existente aici.

Sunt scolarizați studenți și în specializarile Asistentă Medicală Generală (240ECT), Balneofizioterapie și Recuperare (180ECT), Radiologie și imagistică (180ECT), Tehnică dentară (180ECT), Nutritie si dietetica (180ECT).

De asemenea exista 2 programe de Masterat: Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor; Managementul Serviciilor de Sănătate; si Doctorat in domeniul Medicina.

Misiunea şi obiectivele facultăţii sunt clar definite:
- organizarea şi selectarea conţinuturilor programelor de învăţământ pentru formarea studenţilor şi desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare în conformitate cu normele şi standardele promovate de alte facultăţi de profil din ţară;
- pregătirea studenţilor pe baza indicatorilor de performanţă ai planului de învăţământ şi asigurarea standardelor de referinţă şi criteriilor de calitate care să se regăsească în rezultatele obţinute de studenţi la examene, respectiv la examenele de după terminarea facultăţii - rezidenţiat;
- realizarea unei structuri unitare prin pregătirea studenţilor şi absolvenţilor în cadrul studiilor de licenţă, respectiv de masterat şi doctorat;
- diversificarea metodelor, strategiilor de predare şi evaluare a rezultatelor învăţării pentru a se promova un învăţământ modern, creativ, centrat pe student, pentru a se stimula descoperirea şi generarea de cunoştinţe de către studenţi etc.

Obiectivele facultăţii sunt didactice şi formative, de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti pentru sistemul sanitar dar, în funcţie de programele de studiu absolvite, şi specialişti în alte profesii: tehnicieni dentari, balneofiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali etc. În prezent, absolvenţii facultăţii sunt răspândiţi în întreaga ţară şi nu numai, lucrând în domeniul ştiinţelor medicale.

Facultatea de Medicină şi Farmacie contribuie la asigurarea unei bune dinamici didactice, de cercetare şi integrare, precum şi la asigurarea unui climat de echilibru, toleranţă şi dezvoltare în cadrul activităţii universitare, atât în oraşul nostru, cât şi în regiune.

Studenți înmatriculați licență: 2.599

Studenți înmatriculați master: 122

Cadre didactice: 259

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație