Management şi marketing internaţional
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de master “Management şi maketing internaţional” se adresează absolvenţilor de studii superioare ce doresc să asimileze noi cunostinţe în domeniul managementului şi marketingului pentru organizaţia care operează la nivel internaţional utilizând metode şi tehnici pedagogice moderne. Obiectivele cursului Programul de Master în Management şi Marketing Internaţional are în vedere pregătirea cursanţilor care doresc să desfăşoare activităţi în firme cu activitate la nivel internaţional.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 34

Candidați pe loc: 1

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 22/07/2022 până la 26/07/2022

Perioadă rezultate: de la 03/08/2022

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2022 până la 06/09/2022

Perioadă rezultate: de la 13/09/2022

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate
Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii)
Certificat de căsătorie;
Certificat de naștere;
Declaratie pe propria raspundere privind numarul de ani in care candidatul a beneficiat de alocatie bugetara
Declaraţie pe proprie răspundere semnată privind veridicitatea documentelor
Documentul care atesta apartenenta la minoritatea roma, dupa caz
Documentul care atesta apartenenta la sistemul pentru protectie sociala, dupa caz
Documentul care sa certifice scutirea de la plata taxei de inscriere, dupa caz
Dovada plăţii taxelor de admitere, prin ordin de plată, scanată, inclusiv dovada scutirii sau reducerii de taxă, dacă este cazul
Anul 1
Firma şi managementul bazate pe cunoştinţe în contextul globalizării
Economie mondială
Fundamentele Uniunii Europene
Comunicarea în afaceri în context Internaţional
Engleză 1
Strategia firmei internaţionale
Contabilitate internaţională
Finanţarea afacerilor internaţionale
Resurse umane internaţionale
Management întreprenorial internaţional
Engleză 2
Anul 2
Managementul proiectelor internaţionale
Etica afacerilor internaţionale
Cercetări de marketing internaţional
Engleza 3
Marketing internațional și euro-marketing
Seminar ştiinţific - Metodologia cercetării
Etică şi integritate academică
Simulare de management şi marketing internaţional
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Management

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Bucuresti

Descriere

Atributele Facultății de Management: 

 • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
 • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
 • Corp profesoral valoros
 • Formată din 2 departamente, Departamentul Management și Departamentul Filozofie și Științe Socioumane
 • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București
 • 1800 de studenți la ciclul de licență, 1400 masteranzi și peste 200 de doctoranzi

Ce oferim? 

 1. Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii
 2. Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori
 3. Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe
 4. Cercetare ştiinţifică performantă

Studenți înmatriculați licență: 1.800

Studenți înmatriculați master: 1.400

Cadre didactice: 63

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 50

Promovabilitate licență: 82%

Procent continuare studii: 50%

Angajabilitate la 6 luni: 55%

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.838

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație