Maşini-Unelte şi Sisteme de Producţie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul general al programului de studii este formarea specialistului cu studii de licenţă în domeniul Inginerie Industrială. Competenţele profesionale dobândite sunt: asocierea informaţiilor din ştiinţele tehnice cu reprezentări grafice; utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale în domeniul maşinilor-unelte şi a sistemelor de producţie; proiectarea, selectarea, testarea, exploatarea şi asigurarea mentenanţei maşinilor-unelte şi a sistemelor de producţie; aplicarea principiilor automatizării în domeniul maşinilor-unelte şi a sistemelor de producţie; planificarea, organizarea, gestionarea fabricaţiei şi a asigurării calităţii produselor/ proceselor specifice de prelucrare mecanică pe maşini-unelte.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Maşini-unelte şi sisteme de producţie

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar – 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la examenul de bacalaureat:

  • Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
  • A doua notă selectată de către candidat, la înscriere;
  • A treia nota selectată de către candidat, la înscriere;
  • Nota la matematică de la examenul de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018 până la 25/07/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial oferă posibilitatea urmării de programe de studii de licenţă (4 ani - ciclul I), programe de master (2 ani - ciclul II), programe ale şcolii doctorale (în domeniile “Inginerie industrială” şi “Inginerie şi management” - ciclul III) precum şi programe postuniversitare.

In prezent, facultatea asigură pregătirea unui număr de 1412 studenţi dintre care: 787 studenţi bugetaţi şi 51 studenţi cu taxă la studii de licenţă zi; 198 studenţi bugetaţi şi 85 studenţi cu taxă la studii de masterat; 204 studenţi cu taxă la forma de învăţământ la distanta; 41 studenţi cu taxă la formare continuă şi 50 studenţi doctoranzi.

Pregătirea profesională şi îndrumarea acestor studenţi este asigurată de cele 48 cadre didactice ale Facultăţii precum şi de numeroase altele din cadrul Universităţii.

Facultatea dispune de o infrastructură modernă utilizată atât pentru activitatea didactică cât şi pentru cea de cercetare ştiinţifică, având spaţii proprii pentru învăţământ şi pentru cercetare. Spaţiile destinate activităţii didactice organizate ca laboratoare specifice sunt dotate corespunzător, existând condiţiile şi tehnica necesară pentru predare la nivelul cerinţelor actuale. Se remarcă condiţiile deosebite pentru cercetarea ştiinţifică, datorate celor două Departamente de cercetare ale facultăţii (D05A - Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie, şi D05B - Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie), amplasate în noul sediu al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă.

Studenți înmatriculați licență: 1.412

Studenți înmatriculați master: 283

Cadre didactice: 48

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 35

Promovabilitate licență: 96%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație