Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea generală a programului de studii este aceea de a oferi o educaţie de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor în vederea obţinerii unui personal competent, capabil să ia decizii oportune în timp real, în domeniul afacerilor internaţionale.

Obiectivele sunt:

a) Cunoaşterea celor mai importante teorii din domeniul economic şi al afacerilor internaţionale;

b) Cunoaşterea in profunzime a elementelor fundamentale ale marketingului internaţional;

 c) Să demonstreze cunoştinţe specifice despre mecanismul derulării tranzacţiilor internaţionale şi politicile şi strategiile de marketing internaţional;

 d) Să analizeze critic, să sintetizeze şi să evalueze problemele complexe din domeniul afacerilor internaţionale, dintr-o perspectivă managerială; 

e) Capacitatea de a-şi organiza eficient activitatea profesională.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 28

Locuri disponibile (taxă): 22

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind formată din media examenului de Bacalaureat, ponderată cu un coeficient, dupăcum urmează:

  1. coeficient = 1, pentru absolvenții care au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
  2. coeficient = 0,9 pentru absolvenții care nu au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat

* test eliminatoriu de limba engleză, pentru programele de studiu organizate in engleză. (Nu e necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituțiirecunoscute de MECS.)

Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune

La medii egale departajarea se face după :

  1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;
  2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris
  3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematică aplicată în economie
Bazele informaticii economice
Funadamentele științei mărfurilor
Economie europeană
Economia întreprinderii
Macroeconomie
Statistică economică
Merceologie alimentară
Dreptul afacerilor
Bazele contabilităţii
Baze de date
Limbi moderne (Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă)
Educație fizică și sport
Anul 2
Management general
Merceologie nealimentară
Analiza economico-financiară
Finanţe generale
Tehnologie hotelieră şi de restaurant
Economia serviciilor
Economia turismului
Contabilitate de gestiune
Fundamentele activității comerciale
Antreprenoriat în comerț, turism, servicii
Resurse și destinații turistice
Fundamentele marketingului
Ecoturism si turism rural
Logistica și distribuția mărfurilor
Disciplina opțională (Control financiar, Control de gestiune)
Limbi moderne (Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă)
Educație fizică și sport
Practică de specialitate
Anul 3
Economia comerțului
Tehnicile operațiunilor de turism
Tehnici promoționale
Marketing turistic
Managementul resurselor umane
Comportamentul consumatorului în comerț, turism, servicii
Protecția consumatorului de servicii
Negociere comercială
Marketingul serviciilor
Cercetări de marketing în comerț, turism, servicii
Elaborarea lucrării de licență
Tehnologii internet şi comerţ electronic
Tehnici de vânzare
Gestiune hotelieră și de restaurant
Amenajarea turistică a teritoriului

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relaţiilor cu Université d’Orléans, Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden, Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Studenți înmatriculați licență: 652

Studenți înmatriculați master: 164

Cadre didactice: 56

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație