Politici şi strategii de marketing
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programului de studiu Masterat de aprofundare şi cercetare “ POLITICI ŞI STRATEGII DE MARKETING” are ca misiune: dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică a absolvenţilor săi, de a fundamenta ştiinţific, strategii de marketing pe baza unor informaţii relevante, actuale şi cât mai complete despre mediul economico-social;dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor practice de a aplica soluţii eficiente, bazate pe buna cunoaştere şi înţelegere a metodelor şi tehnicilor specifice cercetărilor de marketing şi astfel creşterea valorii absolvenţilor învăţământului superior pe piaţa muncii, promovarea profesionalismului în domeniul marketingului şi cercetărilor de marketing, pe piaţa românească prin dezvoltarea resurselor umane specializate, competitive la nivel european.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Marketing

Specializare: Marketing

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 45

Ultima medie (buget): 8.8

Ultima medie (taxă): 6.7

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere este calculată astfel:

 • pondere 50% - media examenului de licență
 • pondere 50% - media obținută la interviu
  (tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)

La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:

 1. Media anilor de studii de la nivel licență
 2. Media probei scrise la examenul de licență
 3. Media susținerii lucrării de licență

Tematica pentru admitere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Comportamente de piață
Internet marketing
Marketingul inovației
Marketing strategic
Strategii de marcă
Metode calitative de studiere a pieței
Cercetări cantitative de marketing
Marketing relational
Politici de marketing social
Design și estetica mărfurilor
Anul 2
Tehnici modern de DataMining
Metode moderne de previziune și simulare în marketing
Analiza multivariată a datelor de marketing
Tehnologii informatice în comerț și marketing, Comunicația integrată de marketing
Strategii de marketing în afacerile internaționale

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relaţiilor cu Université d’Orléans, Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden, Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Studenți înmatriculați licență: 652

Studenți înmatriculați master: 164

Cadre didactice: 56

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

 • Marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Analiză şi strategie de marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing şi comunicare în afaceri

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/_Universitatea din _Piteşti [old]

Lista de comparație