Teatrologie (management cultural)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Studiile teatrale la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu au demarat în anul universitar 1996-1997, prin înfiintarea Sectiei de Artă Teatrală, cu specializarea Actorie, în cadrul Facultatii de Litere, Istorie şi Jurnalism. Din anul universitar 2000-2001, Secţia se transformă în Catedra de Artă Teatrală şi funcţionează astăzi cu două specializări – Arta actorului şi Teatrologie/Management cultural - în cadrul Facultăţii de Litere şi Arte a Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Teatru şi artele spectacolului

Specializare: Teatrologie

Locuri disponibile (total): 12

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 2

Taxă anuală de studii: 10.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concurs de admitere pe bază de dosare: media obţinută la examenul de bacalaureat.

 

 

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lățime x înălțime)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Chitanță taxă de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă
Diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplomă echivalentă doar pentru master
Fișă de înscriere
Fotocopie după actul de identitate
Fotocopie după certificatul de naștere
Anul 1
Lupte scenice
De la text la imagine scenică
Istoria teatrului universal și a artei spectacolului
Arta actorului
Cunoștințe muzicale canto
Atelier de creație teatrală
Lb.engleză
Dans scenic
Introducere în teoria dramei
Educația vorbirii scenice
Analiza procesului scenic
Anul 2
Ritmică și dans scenic
Istoria teatrului românesc
Canto
Istoria teatrului universal
Arta actorului de film
Educația și expresia vorbirii scenice
Cunoștințe muzicale
De la text la imagine scenică
Limba engleză
Antrenamentul expresiei corporale
Limba franceză
Anul 3
Arta actorului de film
Educatia si expresia vorbirii scenice
Practica spectacolului teatral
Arta actorului
Arta actorului de expresie corporală
Practica spectacolului teatral
Istoria teatrului românesc
Cunoștiințe muzicale - tehnica vocală Arta actorului de expresie corporal
Educația și expresia vorbirii scenice
Practica spectacolului teatral
Repertoriul actorului
Limba franceză

Facultatea de Litere şi Arte

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Proiectul învăţământului filologic universitar a fost lansat la Sibiu în anul 1969, sub patronajul stimulativ al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. După „sincopa” dintre anii 1987 şi 1990, s-a reluat în cadrul Universităţii din Sibiu, care s-a înnobilat, în 1995, cu numele lui Lucian Blaga, sub semnul căruia au absolvit promoţiile ulterioare. Învăţământul filologic sibian a cunoscut un destin rodnic prin consolidarea şi acreditarea specializărilor tradiţionale (Germană, Engleză, Română), apoi prin înfiinţarea şi autorizarea altora noi, precum Franceză (ca primă specializare), Limbi Moderne Aplicate (Engleză, Germană, Franceză), iar din anul 2006 învăţământul biblioteconomic este continuat prin specializarea Biblioteconomie şi ştiinţa informării, acreditată în 2007. Componentei filologice i s-au adăugat una artistică şi alta de management cultural, prin specializările: Artele spectacolului de teatru şi Teatrologie, ambele fiind acreditate.

O dezvoltare semnificativă a cunoscut şi învăţământul postuniversitar care s-a cristalizat sub forma studiilor de masterat şi doctorat. Facultatea de Litere şi Arte oferă peste cincisprezece programe de masterat acreditate cu profiluri diferite: masterate de profesionalizare, masterate de cercetare, precum şi masterate de complementaritate.

Facultatea de Litere şi Arte găzduieşte Institutul Confucius în cadrul căruia doritorii pot participa la ore gratuite de limbă chineză precum şi la ore de cultură şi civilizaţie chineză. Facultatea de Litere şi Arte se bucură de colaborarea lectorilor străini din Germania, SUA, Austria, Franţa care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Lectoratelor din incinta instituţiei noastre. Acestea funcţionează în strânsă legătură cu Ambasadele şi Centrele Culturale ale ţărilor respective la Bucureşti.

Cadre didactice: 13

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație