Educaţie fizică şi sportivă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu Educație fizică şi sportivă, cu durata studiilor de 3 ani - 180 de credite ECTS este centrat pe formarea cadrelor didactice de specialitate, abilitate cu capacități şi competențe pe direcția proiectării, conducerii şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul învățământului primar şi secundar de educație fizică şi sportivă, iar în mod secundar, oferă posibilitatea implicării absolvenților într-o gamă variată de activități conexe domeniului educației fizice şi sportului.

Perspective după finalizarea studiilor:

- la finalizarea studiilor de licență, absolvenții pot activa ca și cadre didactice de specialitate, la nivelul învățământului primar şi secundar;

- Continuarea studiilor pe domeniul fundamental prin ciclul II – de master;

- Activare în structurile administrative de specialitate, la nivel central şi local;

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Educaţie fizică şi sportivă

Locuri disponibile (total): 79

Locuri disponibile (buget): 29

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

 1. Vizită medicală – probă eliminatorie (notată cu admis/respins) 
 2. Concurs de admitere:
  • 70% probă practică 
   • - Proba 1 - Testarea capacităţii motrice generale - 50%;
   • - Proba 2 - Testarea capacităţii motrice specifice - 50%
  • 30% media examenului de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Vizita medicală Da Nu N/A Da Proba practica N/A
Probă practică Nu Da 50% Da Proba practica N/A
Probă practică Nu Da 50% Da Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
5 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie funcțională
Kinesiologie
Bazele generale ale atletismului
Bazele generale ale gimnasticii
Teoria și practica instruirii în schi aplin
Teoria și practica instruirii în sporturile de combat
Istoria educației fizice și a sportului
Aplicații practice în mediu montan – schi aplin
Limba engleză sau franceză
Scriere academică
Fiziologie
Educație pentru sănătate și prim ajutor
Bazele generale ale handbalului
Bazele generale ale fotbalului
Teoria și practica instruirii în atletism
Teoria și practica instruirii în gimnastică
Teoria instruirii în turism – orientare
Aplicații practice în mediu montan – turism – orientare
Limba engleză sau franceză
Anul 2
Teoria educației fizice și sportului
Teoria și practica instruirii în schi fond
Metodica predării ateletismului în școală
Metodica predării gimasticii în școală
Metodica predării fotbalului în școală
Metodica predării handbalului în școală
Teoria și practica instruirii în natație
Aplicații practice în mediu montan – schi fond
Limba engleză sau franceză
Psihopedagogie
Bazele generale ale baschetului
Bazele generale ale voleiului
Metodica educației fizice și sportului
Teoria și practica instruirii în natație
Aplicații practice discipline sportive de apă
Metode de cercetare Știință Sportului și Educație Fizică
Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență
Limba engleză sau franceză
Anul 3
Evaluare motrică și somato – funcțională
Practica și metodica instruirii în activitățile motrice pe grupe de vârstă
Stagi de practică în unități de învățământ
Metodica predării baschetului în școală
Acivități motrice adaptate
Activități motrice ludice de timp liber
Expresie corporală și euritmie
Stagiu de practică în baze de agrement montan
Alergare montană
Șah
Activități motrice montane de tip nonformal
Discipline opționale (Teoria și practica instruirii în mediu montan – sanie, Teoria și practica instruirii în mediu montan – sărituri cu schiurile, Teoria și practica instruirii în dans sportiv, Teoria și practica instruirii în dans folcloric, Fitness, Gimnastică aerobică de întreținere, Comunicare în Știința Sportului și Educației Fizice, Etică și deontologie în Știința sportului și educației fizice, Utilizare soft-uri specializate în Știința Sportului și Ed. Fizice, Management aplicat în Știința sportului și Ed. Fizice)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Înfiinţarea şi funcţionarea unui institut superior de învăţământ pentru educaţie fizică şi sport a constituit un vechi deziderat al braşovenilor în general şi al oamenilor de sport din acest oraş în special. Tradiţia sportivă deosebit de îndelungată a braşovenilor, poziţia geografică şi cadrul natural în care este situat oraşul ca şi activitate turistică (autohtonă, internă si internaţională) au fost tot atâtea argumente în favoarea instituţionalizării şi funcţionării unui centru de învăţământ superior de profil.

În anul 1990, din iniţiativa unui colectiv din catedra E.F.S. a Universităţii "Transilvania" Braşov, a fost înaintat un memoriu la Ministerul Învăţământului, prin care se solicita înfiinţarea unei Facultăţi, ai cărei absolvenţi să fie capabili să se implice în activitatea managerială şi instructiv-educativă din turism, sport şi educaţie fizică. Această solicitare s-a materializat prin înfiinţarea secţiei de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii de Stiinţe de la Universitatea "Transilvania" din Braşov.

Studenți înmatriculați licență: 798

Studenți înmatriculați master: 436

Cadre didactice: 23

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 53

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație