Resurse Umane
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu de licenţă Resurse umane are o misiune şi obiective în concordanţă cu valorile academice, cu autonomia universitară ce implică responsabilitate şi răspundere publică pentru educaţia oferită şi resursele utilizate în acest scop, precum şi în concordanţă cu principiile morale. El se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, precum şi celor care lucrează în domeniul resurselor umane sau care au tangenţă cu resursele umane. Cu toţii vor dobândi, la absolvirea acestui program, competenţe, abilităţi şi cunoştinţe care să le permită eficientizarea resurselor umane, creşterea contribuţiei acestora la succesul organizaţiei.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Sociologie

Specializare: Resurse umane

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 55

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza mediei obţinută la examenul de bacalaureat (100%).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lățime x înălțime)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Chitanță taxă de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă
Diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplomă echivalentă doar pentru master
Fișă de înscriere
Fotocopie după actul de identitate
Fotocopie după certificatul de naștere
Anul 1
Metodologia cercetării în ştiinţele sociale
Introducere în sociologia organizaţiilor
Introducere în psihologie
Microeconomie
Informatică şi sisteme de baze de date
Introducere în psihologie
Sociologie generală
Limba engleză
Activități tutorat
Psihologia educaţiei
Psihologie socială
Relații publice
Metode de cercetare socială
Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice
Noţiuni introductive de recrutare şi selecţie a resurselor umane
Macroeconomie
Laborator de cercetare empirică
Anul 2
Statistică socială
Administrarea personalului
Limba engleză
Practica cercetării sociale
Teorii sociologice clasice
Pedagogie
Identitate, multiculturalism și relații interetnice
Metode de cercetare socială: abordări calitative
Protecție și securitate socială
Demografie și sociologie populației
Psihosociologia conducerii
Limba engleză
Comportament organizaţional
Teorii organizaționale
Prevenire si protectie in domeniul securității în muncă
Analiză factuală
Teorii sociologice contemporane
Practică profesională
Anul 3
Comportamentul consumatorului
Consiliere și orientare in carieră
Elaborarea lucrării de licență
Cultură organizațională
Metode de testare și evaluare psihologică a personalului
Schimbare socială
Marketing
Activități tutorat
Management
Politica ocupării forţei de muncă
Noțiuni introductive de legislația muncii
Formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane
Economia întreprinderii
Voluntariat și responsabilitate socială

Facultatea de Științe Socio-Umane

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a ales să îşi fundamenteze întreaga sa activitate pe deschiderea către ideile inovatoare şi pe o intensă activitate de cercetare, ridicată la standarde internaţionale, capabilă să vină proactiv în întâmpinarea nevoilor unei societăţi româneşti aflate în schimbare şi să contribuie cu soluţii practice la dezvoltarea acesteia.

Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate este unul dintre exponentele acestei viziuni, înfiinţându-se ca răspuns la nevoia crescândă de specialişti pregătiţi la cel mai înalt nivel în domenii de maximă importanţă pentru afirmarea României pe plan european şi internaţional.

Intr-o lume ale cărei nevoi de înțelegere a dimensiunilor sociale și psihologice ale vieții umane sunt în continuă creștere, programele de studii Asistență Socială, Psihologie, Sociologie și Resurse Umane pregătesc specialiști în studiul fundamentelor, mecanismelor și consecințelor comportamentului uman. Aceștia sunt capabili să faciliteze adaptarea continuă a indivizilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor la provocările generate de schimbările sociale.

Absolvenții programelor Jurnalism și Comunicare și Relații Publice formați în universitatea noastră lucrează astăzi în echipele editoriale ale multor publicații naționale și locale, ale diferitelor posturi de radio și televiziune, în cadrul unor edituri sau departamente de relații publice.

Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă mizează pe păstrarea şi transmiterea valorilor culturale autentice, dar şi pe schimbul de idei, pe interculturalitate şi interconfesionalitate. Departamentul patronează o reţea extinsă de şantiere arheologice-şcoală şi beneficiază de laboratoare de restaurare-conservare de ultimă generaţie.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic asigură formarea inițială a cadrelor didactice pentru toate formele de învățământ, precum și formarea continuă prin programe postuniversitare și grade didactice.

Cadre didactice: 108

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație