Asistenţă medicală generală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Pregătirea viitoarelor asistente medicale se face printr-o specializare de licenţă, cu durată de 4 ani, având 4600 de ore de teorie şi practică. Disciplinele din planul de învăţământ asigură atât acumularea cunoştinţelor teoretice cât şi dobândirea unei experienţe clinice şi a unei atitudini etice adecvate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Asistenţă medicală generală

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs de admitere:

- Test grilă din Biologie (clasa a XI-a) = 60% din cuantumul mediei

- Media examenului de bacalaureat = 40% din cuantumul mediei.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu 60% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomy
Physiology
Genetics
Physiopathology
Biochemistry and laboratory techniques. Biophysics
Microbiology, virology, parasitology
History of medicine. Medical sociology.
Medical informatics. Biostatistics
General Nursing
Training of practical skills sem. II
Histology
Training of practical skills
Medical psychology
Medical communication
Physical Training
Foreign language
Anul 2
General and clinical pharmacology
Radiology. Medical imaging
Scientific research methodology
Medical semiology
Internal medicine
Dermatology
Medical semiology
Clinical nursing. Technique of care for healthy and ill people
Primary care
Training of practical skills sem. III
Training of practical skills sem. IV
Training of practical skills
Physical Training
Immunology
Alergology
Oral hygiene and profilaxy
Ocupational therapy
Foreign language
Anul 3
Internal medicine
Public health, sanitary management, legislation
Pediatrics, neonatology and infant care
Neurology
Psychiatry and mental health
Surgery
Urology
Orthopaedics
ENT
Orthopaedics
Infectious diseases
Clinical nursing. Technique of care for healthy and ill people
Training of practical skills sem. V
Training of practical skills sem. VI
Incurable patient therapy
Nursing in child psychiatry
Anul 4
Obstetrics-gynecology
Oncology
Pediatric surgery and orthopaedics
Medical deontology. Bioetics
Epidemiology
Qualified care in endocrinology. Nutrition and dietetics
Qualified care in anestesiology and intesive care. Emergency medicine
Health promotion and principles of education
Clinical nursing
Family Medicine and homecare
Research for graduation thesis
Training of practical skills sem. VII
Training of practical skills sem. VIII:
Geriatrics and geriatric rehabilitation
Professional orientation. Social and sanitary legislation
Stomatherapy
Homeopathy

Facultatea de Medicină

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Misiunea Facultății de Medicină din Brașov și a programelor de studiu este didactică și de cercetare. Misiunea didactică constă în formarea de medici de medicină generală, asistenți de medicină generală și balneofiziokinetoterapeuți, capabili să satisfacă, la nivelul exigențelor naționale și în perspectiva a celor europene, nevoile sectorului sanitar de îngrijire și promovare a sănătății. Misiunea facultății noastre este similară cu cea a celorlalte facultăți și universități de medicină din țară și se înscrie în misiunea pe care o are școala medicală europeană.

Dezvoltarea programelor de master în domeniul medicină și a școlii doctorale a reprezentat un moment important în dezvoltarea medicinei brașovene. Misiunea de cercetare a Facultății de Medicină din Universitatea Transilvania din Brașov urmărește realizarea unor proiecte ce se înscriu în obiectivele de cercetare științifică naționale și internaționale în domeniul medical.

Studenți înmatriculați licență: 1.273

Studenți înmatriculați master: 300

Cadre didactice: 87

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație