Managementul strategiilor preventive şi politici sanitare
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de master în MSPPS promovează ideea achiziţiei, pe tot parcursul vieţii, de competenţe complementare formării iniţiale. Obiectivul specific al masterului în MSPPS constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor manageriale, complementare pregătirii medicale iniţiale a cursanţilor, în vederea îmbunătăţirii raportului cost-beneficiu şi eficientizării serviciilor sanitare, în condiţii de calitate ridicată a actului medical. Principala misiune este să completeze cunoştinţele din domeniul managementului şi politicilor sanitare şi să contribuie la dezvoltarea de abilităţi necesare specialiştilor din domeniul medical, într-o paletă suficient de largă pentru ca pregătirea lor să aibă o cât mai extinsă utilitate socială şi la un nivel de calitate şi complexitate care să satisfacă funcţiile avute în vedere pentru absolvenţii acestui profil. Masterul se adresează nu numai absolvenţilor programelor de studiu: Medicină, Farmacie, Medicină Dentară, Asistenţă Medicală, Asistent de laborator, Balnefiziokinetoterapeut, dar şi absolvenţilor altor domenii de activitate care sunt implicaţi în sistemul sanitar, respectiv absolvenţilor din domeniu: drept, sociologie, asistenţă socială, psihologie, ştiinţe economice, etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Medicină

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 34

Locuri disponibile (taxă): 16

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.66

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. media generală a anilor de studiu din ciclul de licență;

2. nota obținută la proba scrisă a examenului de diplomă / licenţă;

3. nota obținută la proba de susţinere a lucrării de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 11/07/2018

Perioadă probe: de la 11/07/2018 până la 26/07/2018

Perioadă rezultate: de la 26/07/2018 până la 03/09/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 19/09/2018 până la 21/09/2018

Perioadă probe: de la 22/09/2018 până la 24/09/2018

Perioadă rezultate: de la 24/09/2018 până la 26/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Medicină

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Misiunea Facultății de Medicină din Brașov și a programelor de studiu este didactică și de cercetare. Misiunea didactică constă în formarea de medici de medicină generală, asistenți de medicină generală și balneofiziokinetoterapeuți, capabili să satisfacă, la nivelul exigențelor naționale și în perspectiva a celor europene, nevoile sectorului sanitar de îngrijire și promovare a sănătății. Misiunea facultății noastre este similară cu cea a celorlalte facultăți și universități de medicină din țară și se înscrie în misiunea pe care o are școala medicală europeană.

Dezvoltarea programelor de master în domeniul medicină și a școlii doctorale a reprezentat un moment important în dezvoltarea medicinei brașovene. Misiunea de cercetare a Facultății de Medicină din Universitatea Transilvania din Brașov urmărește realizarea unor proiecte ce se înscriu în obiectivele de cercetare științifică naționale și internaționale în domeniul medical.

Studenți înmatriculați licență: 1.273

Studenți înmatriculați master: 300

Cadre didactice: 87

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație