Limba şi literatura engleză – O limba şi literatura modernă (franceză, germană) / Limbă şi literatură română
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Limba şi literatura engleză şi Limba şi literatura franceză/ germană/ română este structurat pe trei direcţii fundamentale – discipline fundamentale (teoria literaturii, literatură comparată, studii culturale), discipline de specialitate (limbă şi literatură engleză şi franceză/ germană/ română, civilizaţie britanică şi americană, cursuri practice, cum ar fi structuri gramaticale, traduceri, tehnici de comunicare orală şi scrisă, lexic special, analiza textului, redactare de text academic), discipline complementare (practică). La acestea se adaugă disciplinele facultative (spaniolă, rusă, arabă) şi opţionale (analiza discursului, pragmatică, semantică).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 145

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 124

Ultima medie (buget): 8.81

Ultima medie (taxă): 6.03

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar – 100% media examenului de bacalaureat

Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)*
*În cazul și numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puțin trei ani de liceu și nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competență lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză), cu excepția limbilor chineză și germană unde se acceptă înscrierea candidaților ale căror cunoștințe de limbă sunt la nivel de începător.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 17/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de admitere (chitanța sau actele doveditoare pentru scutirea taxei);
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Literatura comparată
Lingvistică generală
Literatura engleză - Curente critice
Civilizaţie britanică
Limba engleză contemporană : Fonetică
CPE: Scriere creatoare
CPE: Structuri gramaticale
CPE: Traduceri
CP: Tehnici de exprimare orală și scrisă în limba sursă
Educaţie fizică şi sport Limba engleză contemporană: Lexicologie Literatura engleză - Medievală şi Renascentistă CPG: Lexic special
CPG: Tehnici de comunicare orală
CPG: Gândire critică
Literatura română (română)
Folclor (română)
Limba română contemporană (română)
Teoria literaturii (română)
Limba latină (română)
CP: Cercetare în etnologie (română)
Limba franceză contemporană: Lexicologie (franceză)
Literatura franceză premodernă (franceză)
CPF: Comunicare scrisă (franceză)
CPF: Comunicare orală (franceză)
CPF: Fonetică și vocabular (franceză)
Limba franceză contemporană: Morfologie (franceză)
Literatura franceză secolul XIX (franceză)
CPF: Expresii idiomatice (franceză)
CPF: Comunicare profesională scrisă și orală (franceză)
CPF: Civilizaţie franceză (franceză)
Limba germană contemporană I: Introducere în gramatica limbii germane (germană)
Introducere în știința literaturii Limba germană contemporană II: Lexicologie (germană)
Literatură germană Genul liric (germană)
CPG Civilizație germană (germană)
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)
Anul 2
Teoria literaturii
Literatura comparată
Limba engleză contemporană : Morfosintaxă
Literatura engleză - Realism şi romantism
CPE: Interpretări de texte
CPE: Redactare de texte
CPE: Gramatica practică a limbii engleze
CPE: Strategii de comunicare profesională
CPE: Analiza textului
Educaţie fizică şi sport
Literatura engleză modernă timpurie
Literatura română (română)
Limba română contemporană (română)
Traduceri literare (opțional română)
Analiza discursului (opțional română)
Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional română)
Imaginar premodern european (opțional română)
Roman occidental modern (opțional română)
Lexic comun, lexic specializat (opțional română)
Teoria și practica limbii (opțional română)
Limbă și societate (opțional română)
Lingvistică aplicată (opțional română)
Civilizație americană (opțional română)
Introducere în teoriile culturii populare (opțional română)
Dialectologie și lingvistică romanică (opțional română)
Istoria limbii române (opțional română)
Literatură și filosofie (opțional română)
Teatrul românesc (opțional română)
Literatura și celelalte arte (opțional română)
Poezie română modernă (opțional română)
Limba franceză contemporană: Sintaxă (franceză)
Literatura franceză secolul XIX (franceză)
CPF: Gramatică contrastivă (franceză)
CPE: Analiza textului (franceză)
Limba franceză contemporană: Semantică (franceză)
Literatura franceză secolul XX (franceză)
CPF: Acte de limba (franceză)
CPF: Traducerea limbajului mediatic (franceză)
Practică (franceză)
Traduceri literare (opțional franceză)
Analiza discursului (opțional franceză)
Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional franceză)
Mitologie şi teatru (opțional franceză)
Literatura francofonă (opțional franceză)
Clasicismul (opțional franceză)
Poemul în proză (opțional franceză)
Limbă și societate (opțional franceză)
Lingvistică aplicată (opțional franceză)
Civilizație americană (opțional franceză)
Introducere în teoriile culturii populare (opțional franceză)
Stereotipii și clisee (opțional franceză)
Frazeologie (opțional franceză)
Naratologie (opțional franceză)
Limba germană contemporană III: Morfologie (germană)
Literatura germană – Genul epic (germană)
Limba germană contemporană IV: Sintaxă (germană)
Practică (germană)
Traduceri literare (opțional germană)
Analiza discursului (opțional germană)
Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional germană)
Teatrul postmodern în spațiul cultural germanic (opțional germană)
Discurs argumentativ (opțional germană)
Scriere creatoare (opțional germană)
Limbă și societate (opțional germană)
Lingvistică aplicată (opțional germană)
Civilizație americană (opțional germană)
Introducere în teoriile culturii populare (opțional germană)
Semantică lexicală (opțional germană)
Stereotipuri lingvistice (opțional germană)
Discursuri narative în literatură și film (opțional germană)
Comunicare profesională prin mijloace electronice (opțional germană)
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)
Anul 3
Teoria culturii
Literatura comparată
Limba engleză contemporană: Sintaxă
Literatura americană secolul XIX
CPE: Traduceri specializate
CPE: Discurs academic
Pragmatică engleză
Literatura engileză postbelicǎ
CPE: Engleză pentru specialişti
Literatura română (română)
Limba română contemporană (română)
Semantică (opțional română)
Traducerea în domeniul audiovizual (opțional română)
Sociolingvistică (opțional română)
Literatura americană contemporană (opțional română)
Scriere creatoare (opțional română)
Avangarda europeană: concepte și strategii (opțional română)
Proza romantică (opțional română)
Reînnoirea etică în proza românească recentă (opțional română)
Modernitatea central europeană (opțional română)
Poetica romanului (opțional română)
Retorica imaginii (opțional română)
Tehnici de redactare a textului științific (opțional română)
Teorii ale învăţării (opțional română)
Achiziția limbii materne (opțional română)
Literatura și cultura nativilor americani (opțional română)
Identități culturale americane (opțional română)
Literatură și totalitarism. Studii de caz (opțional română)
Mediterana: între istorie și mit (opțional română)
Construcția identității în romanul românesc (opțional română)
Limbaj și comunicare (opțional română)
Analiza fonetică și lexicală (opțional română)
Semantică (opțional română)
Probleme controversate de gramatică a limbii române (opțional română)
Teorie și analiză gramaticală (opțional română)
Comunicare profesională (opțional română)
Limba franceză contemporană: Pragmatică (franceză)
Literatura franceză secolul XX (franceză)
CPF: Traduceri şi retroversiuni (franceză)
Limba franceză contemporană: Analiza discursului (franceză)
Semantică (opțional franceză)
Traducerea în domeniul audiovizual (opțional franceză)
Sociolingvistică (opțional franceză)
Literatura americană contemporană (opțional franceză)
Scriere creatoare (opțional franceză)
Semantică cognitivă (opțional franceză)
Lingvistica textului (opțional franceză)
Teorii ale învăţării (opțional franceză)
Achiziția limbii materne (opțional franceză)
Literatura și cultura nativilor americani (opțional franceză)
Identități culturale americane (opțional franceză)
Teoria discursului argumentativ (opțional franceză)
Sociolingvistică (opțional franceză)
Limba germană contemporană V: Pragmatică (germană)
Traditie și inovație în teatrul german secolul 17-18 (germană)
Limba germană contemporană VI: Metode de analiză experimentală a textului (germană)
Tradiție și inovație în teatrul german secolul 19-20 (germană)
Semantică (opțional germană)
Traducerea în domeniul audiovizual (opțional germană)
Sociolingvistică (opțional germană)
Literatura americană contemporană (opțional germană)
Scriere creatoare (opțional germană)
Varietăți ale limbii germane contemporane : Retorică – spațiu multimodal al comunicării (opțional germană)
Noțiuni de pedagogie teatrală (opțional germană)
Teorii ale învăţării (opțional germană)
Achiziția limbii materne (opțional germană)
Literatura și cultura nativilor americani (opțional germană)
Identități culturale americane (opțional germană)
Literatura germană pentru copii și tineret (opțional germană)
Literatura germană după 1945 (opțional germană)
Feminism german în structuri performative (opțional germană)
Comunicare interculturală (opțional germană)
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov îşi propune să susţină şi să promoveze un sistem educaţional de excelenţă în spiritul tradiţiei multiculturale a învăţământului umanist braşovean şi al deschiderii către spaţiul cultural românesc şi internaţional. Corpul profesoral de înaltă ţinută asigură absolvenţilor o pregătire temeinică la toate nivelurile instruirii: licenţă-masterat-doctorat-formare continuă.

Studenți înmatriculați licență: 1.806

Studenți înmatriculați master: 1.237

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație