Studii americane (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acest program oferă o perspectivă complexă asupra culturii contemporane și a diferitelor ei manifestări în Statele Unite ale Americii, dar și cu referiri la Europa. Studenții sunt încurajați să înțeleagă, explice și interpreteze procese și fenomene socio-culturale și fapte culturale specifice literaturii, presei, culturii populare și să analizeze diferite tipuri de discursuri – mediatic, politic, literar. Studiile culturale au început în Anglia, în deceniul al VI-lea al secolului XX, și s-au dezvoltat diferit în întreaga lume; în prezent ele reprezintă o disciplină de mare interes, care atrage un număr mare de studenți, atât datorită noilor condiții economice, sociale și politice, cât și datorită metodelor folosite de această disciplină. Numeroși autori consideră că este vorba de o disciplină angajată din punct de vedere politic și social, care urmărește să înțeleagă experiențe culturale extrem de diverse și care explică viața de zi cu zi. Studiile culturale sunt, prin excelență, un domeniu interdisciplinar, care este studiat de discipline cum ar fi antropologia, sociologia, istoria, geografia, teoria literară, științele politice, teoria discursului, așa cum reiese și din lista materiilor studiate pe perioada facultății. Pe lângă dezvoltarea competențelor profesionale, parțial prezentate mai sus, programul urmărește și dezvoltarea altor tipuri de competențe – comunicare interpersonală, învățare independentă și eficientă, asumare de roluri în cadrul unei echipe. Aceste competențe sunt dezvoltate atât pe durata orelor de curs și seminar, cât și pe perioada de practică. Orele sunt predate în limba engleză, iar durata programului este de 3 ani, cu un număr mediu de 22 ore pe săptămână. Studenții au posibilitatea de a studia un semestru la alte facultăți din Europa cu programe asemănătoare, cu care Universitatea Transilvania din Brașov a semnat acorduri Erasmus.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Studii culturale

Specializare: Studii americane

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 24

Locuri disponibile (taxă): 36

Ultima medie (buget): 6.03

Ultima medie (taxă): 8.35

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar – 100% media examenului de bacalaureat

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate într-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidații care au un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către MECS sau pentru candidații care au obținut cel puțin nivelul B1 la proba de competențe lingvistice (limba engleză) din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 17/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de admitere (chitanța sau actele doveditoare pentru scutirea taxei);
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Democracy in the U.S.A
Introduction to Cultural Studies
Cultural Concepts
Cultural Geography of the U.S.A.
British Civilization
Contemporary English Language - Phonetics
Communication Techniques
English Language Practical Course: Grammatical Structures
Practical Course: Vocabulary
Practical Course: Oral and Written Communication Techniques in Romanian
Practical Course: Academic Writing in English
Information Technology
Physical Education and Sport
Anglo-American Literary Criticism
American Literature 1 - the 19th Century
American Sociology
Contemporary English Language - Lexicology
U.S.A. Media Discourse
The City and the Urban Culture
Rhetoric of the American Discourse
Anul 2
American Literature 2 - between 1900-1945
American Cultural Anthropology
Institutions and Public Life in the USA
History of the USA
Morphology
English Language Practical Course: Text Interpretation
Physical Education and Sport
American Literature 3 - Post-1945
Theory of Culture
Introduction to Linguistics
Syntax
English Language Practical Course: Formal Discourse, Gender Discourse
English Language Practical Course: Perspectives in American Studies
Practical Training 1
Optional Course 1: Creative Writing
Optional Course 1: American Sociology
Optional Course 2: Language and Society
Optional Course 2: Italian Writers in American Literature
Optional Course 3: Theories of Learning
Optional Course 3: Art and Society
Anul 3
The Literature of Ethnic Minorities
American Popular Culture
Pragmatics
English Language Practical Course: Visual Culture
English Language Practical Course: Academic Writing
The Educational System in the USA
American Political Thought
American Cultural Identities
Cultural Management
Discourse Analysis
English Language Practical Course: American Utopias English Language Practical Course: Text Analysis
Optional Course 1: Institutional Discourse
Optional Course 1: The American Film
Optional Course 2: Intercultural Communication
Optional Course 2: Semantics
Optional Course 3: The Progressive Era in the History of the USA
Optional Course 3: American Foreign Policy

Facultatea de Litere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov îşi propune să susţină şi să promoveze un sistem educaţional de excelenţă în spiritul tradiţiei multiculturale a învăţământului umanist braşovean şi al deschiderii către spaţiul cultural românesc şi internaţional. Corpul profesoral de înaltă ţinută asigură absolvenţilor o pregătire temeinică la toate nivelurile instruirii: licenţă-masterat-doctorat-formare continuă.

Studenți înmatriculați licență: 1.806

Studenți înmatriculați master: 1.237

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație