Design industrial
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de licenţă pregăteşte profesionişti cu competenţe în design şi dezvoltare de produs prin proiectare, prototipare, designul formei, promovare, implementare şi exploatare. Programul de studii răspunde unei nevoi reale identificate pe piaţa forţei de muncă pentru specialişti în acest domeniu, cu abilităţi în îmbinarea calităţilor estetice, ergonomice cu cerinţele funcţionale şi constructive ale produselor. Absolvenţii noştri dobândesc competenţe integrate in proiectarea si promovarea de produse inovative şi competitive, utilizând software specializat si ţinând seama de regulile esteticii si ergonomiei, concomitent cu cunoştinţe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea raţională şi economia de materii prime şi energie ca surse esenţiale în dezvoltarea durabilă reală.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Design industrial

Locuri disponibile (total): 56

Locuri disponibile (buget): 46

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar: - 100% media examenului de bacalaureat

Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

La medii egale, departajarea se face pe baza notelor obținute de candidat la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat, în următoarea ordine:

1. Prima nota selectată de candidat, la înscriere

2. A doua nota selectată de candidat, la înscriere

3. Media anilor de studii din liceu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverinţă de la medicul de familie.
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Dovada plății taxei de înscriere
Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
Anul 1
Analiză matematică
Algebra liniară şi geometrie analitică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Geometrie descriptivă
Desen tehnic
Limbi străine (discipline complementare)
Educație fizică (discipline complementare)
Deprinderi de comunicare (discipline complementare)
Știința și ingineria materialelor
Desen artistic
Mecanică
Chimie
Fizică
Anul 2
Mecanisme
Organe de mașini
Grafica asistată de calculator
Rezistența materialelor
Electrotehnică
Mecanica fluidelor
Termotehnică
Electronică și automatizări
Metode numerice
Tehnologii de prelucrare
Istoria și cultura designului
Specificații pentru designul de produs
Practică
Anul 3
Dezvoltare durabilă
Toleranțe și control dimensional
Design conceptual
Materiale speciale
Culoare în designul de produs
Machetare
Analiza prin metoda elementului finit
Creativitate și inventică
Designul produselor mecatronice
Acționarea, comanda și controlul sistemelor mecanice
Estetică și ergonomie
Practică
Anul 4
Modelarea asistată a formării a în design
Design grafic
Design de obiect
Promovarea produselor
Prototipare virtuală
Web-design
Prelevarea și prelucrarea de imagine
Eco-design și reciclarea produselor
Designul ambalajelor
Marketing
Managmentul proiectelor
Elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Formarea Facultăţii Design de Produs şi Mediu corespunde unei nevoi interne de (re)structurare din Universitatea Transilvania din Braşov şi se înscrie în tendinţa europeană de dezvoltare a învăţământului superior.

Urmând strategia Universităţii, în anul 2010 a fost înfiinţată Facultatea de Design de Produs și Mediu reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea Universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei Colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică. Cele trei Colective au dezvoltat două centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepţie, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate.

Studenți înmatriculați licență: 1.840

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 7

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 298

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație