Ingineria designului de produs (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii, unicat în România răspunde unei nevoi reale identificate pe piaţa forţei de muncă, de profesionişti cu competenţe în concepţia, proiectarea, prototiparea virtuală şi reală şi în testarea funcţionalităţii produselor multifuncţionale, care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale societăţii actuale. Absolvenţii noştri dobândesc competenţe integrate în proiectarea cu ajutorul softurilor performante de produse inovative şi competitive, concomitent cu cunoştinţe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea raţională şi economia de materii prime şi energie ca surse esenţiale în dezvoltarea durabilă reală.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Ingineria designului de produs

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

*) Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

La medii egale, departajarea se face pe baza notelor obținute de către candidat la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat, în următoarea ordine:

1. Prima nota selectată de către candidat, la înscriere

2. A doua nota selectată de către candidat, la înscriere

3. Media anilor de studii din liceu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebra liniară şi geometrie analitică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Geometrie descriptivă
Desen tehnic
Limbi străine (discipline complementare)
Educație fizică (discipline complementare)
Deprinderi de comunicare (discipline complementare)
Știința și ingineria materialelor
Desen artistic
Mecanică
Chimie
Fizică
Anul 2
Mecanisme
Organe de mașini
Grafică asistată de calculator
Rezistența materialeleor
Electrotehnică și electronică
Mecanica fluidelor
Toleranțe
Metode numerice
Tehnologii de prelucrare
Practică
Anul 3
Dezvoltare durabilă
Termodinamică
Design conceptual
Materiale speciale
Culoare în designul de produs
Cercetare de piață pentru dezvoltare de produs
Tehnologii de reciclare
Creativitate și inventică
Acționarea, comanda și controlul sistemelor mecanice
Estetică și ergonomie
Practică
Anul 4
Modelarea asistată a formei de design
Proiectare constructivă și în detaliu
Analiza prin MEF
Modelarea asistată a sistemelor mecanice
Sisteme de energii regenerabile
Analiza ciclului de viață a produselor
Managementul calității produselor
Prototipare virtuală
Legislație și proprietate intelectuală
Marketing de produs
Managementul proiectelor
Elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Formarea Facultăţii Design de Produs şi Mediu corespunde unei nevoi interne de (re)structurare din Universitatea Transilvania din Braşov şi se înscrie în tendinţa europeană de dezvoltare a învăţământului superior.

Urmând strategia Universităţii, în anul 2010 a fost înfiinţată Facultatea de Design de Produs și Mediu reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea Universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei Colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică. Cele trei Colective au dezvoltat două centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepţie, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate.

Studenți înmatriculați licență: 1.840

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 7

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 298

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație