Medicină (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Medicină este una dintre facultăţile Universităţii „Ovidius„ din Constanţa, care şi-a deschis porţile după revoluţia din 1989, fiind acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Parlamentul României. Facultatea de Medicină din Constanţa este prima din ţară care a adoptat sistemul creditelor transferabile şi în foarte scurt timp a intrat în marea familie a celorlalte Universităţi de Medicină din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Craiova, facilitând în felul acesta mobilitatea studenţilor dintr-un centru universitar în altul. Folosim în permanenţă cele mai moderne metode de învăţământ medical, acordând o prioritate deosebită stagiilor clinice. Pregătirea competentă a studenţilor noştri a fost validată de-a lungul timpului, studenţii medicinişti din Constanţa obţinând rezultate remarcabile la examenele naţionale de rezidenţiat şi de specialitate, unii fiind integraţi astăzi în marile centre universitare ale ţării precum şi în prestigioase unităţi medicale din Franţa, Italia, Grecia, Suedia, USA şi Canada. Facultatea de Medicină a organizat numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la rândul lor, profesorii noştrii fiind invitaţi în multe ţări ale lumii, unde au prezentat conferinţe, cursuri şi remarcabile comunicări ştiinţifice.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Medicină

Locuri disponibile (total): 65

Locuri disponibile (taxă): 65

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Examenul pentru cetăţenii străini din state membre ale UE, SEE şi CE pe locurile alocate va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică de limba engleză, eliminatorie, notată cu admis/respins şi un test de departajare tip grilă, cu 50 de întrebări din disciplina Biologie, susţinut în limba engleză*
 

Taxa exprimata in euro.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 20/07/2020

Perioadă probe: de la 26/07/2020

Perioadă rezultate: de la 30/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 05/09/2020

Perioadă probe: de la 09/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Nu Nu N/A Da Proba scrisa Admis/Respins
Biologie Nu Nu 100% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor – originalul documentului încărcat în platforma de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de înscriere
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
declarație RGDP
Anul 1
Anatomie și Embriologie
Fiziologie
Biochimie
Biofizică și Fizică medicală
Informatică Medicală și Biostatistică
Biologie Celulară și Moleculară
Științe Comportamentale
Limbi Străine
Educație fizică
Practică
Medicină Legală
Sănătate Publica și Management Sanitar
Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie
Medicină de Urgență
Boli Infecțioase
Epidemiologie
Psihiatrie
Psihologie Medicală
Balneofizioterapie
Medicina de Familie
Pregătire pentru examen de licență
Anul 2
Anatomie și Embriologie
Neuroanatomie
Histologie
Fiziologie
Genetică Medicală
Microbiologie, Virusologie, Parazitologie
Metodologia Cercetării Științifice
Imunologie
Practică
Anul 3
Morfopatologie
Fiziopatologie
Farmacologie
Semiologie Chirurgicală
Medicină Internă
Semiologie Medicală
Asistența primară
Anul 4
Igiena-Sănătatea mediului
Oncologie
Chirurgie Generală
Anestezie și Terapie intensivă
Ortopedie, Traumatologie
O.R.L
Urologie
Radiologie și Imagistică Medicală
Medicină Internă
Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială
Practică
Anul 5
Biochimie Clinică
Istoria Medicinii, Etică și Deontologia Medicală
Oftalmologie
Medicina Internă
Neurologie
Neurochirurgie
Endocrinologie
Diabet-Boli de Nutriție
Dermatologie
Pediatrie, Puericultură
Chirurgie plastică
Chirurgie și Ortopedie Pediatrică

Facultatea de Medicină

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Medicină este una dintre facultăţile Universităţii „Ovidius„ din Constanţa, care şi-a deschis porţile după revoluţia din 1989, fiind acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Parlamentul României. Facultatea de Medicină din Constanţa este prima din ţară care a adoptat sistemul creditelor transferabile şi în foarte scurt timp a intrat în marea familie a celorlalte Universităţi de Medicină din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Craiova, facilitând în felul acesta mobilitatea studenţilor dintr-un centru universitar în altul. Folosim în permanenţă cele mai moderne metode de învăţământ medical, acordând o prioritate deosebită stagiilor clinice. Pregătirea competentă a studenţilor noştri a fost validată de-a lungul timpului, studenţii medicinişti din Constanţa obţinând rezultate remarcabile la examenele naţionale de rezidenţiat şi de specialitate, unii fiind integraţi astăzi în marile centre universitare ale ţării precum şi în prestigioase unităţi medicale din Franţa, Italia, Grecia, Suedia, USA şi Canada. Facultatea de Medicină a organizat numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la rândul lor, profesorii noştrii fiind invitaţi în multe ţări ale lumii, unde au prezentat conferinţe, cursuri şi remarcabile comunicări ştiinţifice.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație