Biologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În contextul actual al dezvoltării ştiinţelor vieţii, biologia ca domeniu de investigaţii reprezintă o dimensiune de necontestat, investigaţiile au aspect descriptiv, dar mai ales la nivel subcelular și molecular. Misiunea specializării Biologie este determinată de cerinţele actuale ale societăţii impuse de numeroasele şi necesarele implicaţii ale biologiei în societatea contemporană şi în cea viitoare. Ea constă în specializarea absolvenţilor în cunoaşterea organismelor din punct de vedere structural-funcţional, al diversităţii lor, a relaţiilor dintre organism şi mediu. Specializarea Biologie îşi propune formarea de specialişti în domeniu: cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, biologi pentru laboratoarele de profil (laboratoare clinice, laboratoarele de control ale calităţii produselor de origine animală şi vegetală, biolog în orice tip de firmă sau instituţie care au nevoie de studii în domeniul Biologiei), dar şi pentru laboratoarele de cercetare în biologia teoretică şi aplicativă. De asemenea, programul Biologie îşi propune să confere viitorilor absolvenţi competenţe şi abilităţi profesionale adecvate, facilitând totodată o bună inserţie a acestora pe piaţa muncii din România şi Uniunea Europeană.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biologie

Locuri disponibile (total): 120

Locuri disponibile (buget): 64

Locuri disponibile (taxă): 56

Ultima medie (buget): 8.88

Ultima medie (taxă): 7.9

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Selecţia candidaţilor:

Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notată cu admis/respins

Rezultate Proba I – 20 iulie 2020

Contestații Proba I – 21 iulie 2020

Proba II - 100% media de la bacalaureat

Rezultate preliminare – 23 iulie 2020

 

La redactarea eseului motivațional vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

-      Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu?

-      Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră?

-      Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales?

-  Ce planuri de viitor aveți?

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 30/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 05/09/2020

Perioadă rezultate: de la 06/09/2020 până la 11/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Nu Nu N/A Da Proba scrisa Admis/respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de casătorie în copie (dacă este cazul).
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
Eseu motivațional
Fișă înscriere
adeverință de la altă facultate numai dacă e cazul
dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la Facultatea de Biologie
Anul 1
Biologie vegetală
Biologie animală
Citologie animală și vegetală
Anatomia și igiena omului
Chimie generală
Biochimie
Histologie animală și embriologie
Morfologia și anatomie vegetală
Sistematica vertebratelor
Introducere în bioinformatică
Practică de biologie
Limbi străine
Discipline facultative (Educație fizică)
Anul 3
Ecologie generală
Fiziologie vegetală generală
Fiziologie animală generală
Genetică
Biologie celulară
Anatomie comparată
Evoluționism
Botanică sistematică
Microbiologie generală
Biofizică
Genetică
Metabolism
Practică de biologie
Discipline facultative (Limbi străine, Educație fizică)
Pachet opțional I (Biologia dezvoltării animale, Imunobiologie, Genetică umană, Biologie medicală, Genetică microorganismelor, Fiziologia sistemului nervos, Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licență, Microbiologie aplicată, Genetică ecologică, Inginerie genetică, Genomică, Fiziologa nutriției și dezvoltării plantelor, Comunicare intercelulară)
Pachet opțional II (Biologia dezvoltării plantelor, Imunobiologie, Entomologie, Etologie, Micologie, Genetica plantelor, Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licență, Antropologie, Fiziopatologie și explorări funcționale, Fitocenologie, Ornitologie, Fitopatologie, Biologia vertebratelor superioare)

Facultatea de Biologie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

1866: În cadrul Universității din București se înființează Facultatea de Științe, cu două departamente: Științe matematice și fizice și Științe fizice și naturale. În cadrul celui de-al doilea departament există disciplina de Istorie naturală, care, ulterior, s-a divizat în trei secții: zoologie, botanică și fiziologie. Durată studiilor era de 3 ani.

1912: Durată studiilor a crescut la 4 ani. În această perioadă și-au desfășurat activitatea profesori remarcabili, precum: Dimitrie Voinov, întemeietorul școlii românești de citologie, Andrei Popovici - Baznosanu, cel care a infiintas Stațiunea zoologică Sinaia.

1948: Facultatea de Științe se organizează în facultăți de șine stătătoare, printre care și Facultatea de Științele Naturii.

1958: Facultatea de Științele Naturii devine Facultatea de Biologie. În decursul timpului, facultatea a beneficiat de prezența unor profesori iluștri, personalități marcante în domeniul biologiei, că: Radu Codreanu, Constantin Motas, Mihail Ionescu, Gheorghe Dornescu, Ion Steopoe, Nistor Sânta, Eugen Tarnavschi, Traian Stefureac, Traian Săvulescu etc.

1974: În cadrul Facultății de Biologie se înființează specializarea Biochimie.

1990: Se înființează cea de-a treia specializare: Ecologie.

Studenți înmatriculați licență: 600

Studenți înmatriculați master: 373

Cadre didactice: 68

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație