Educație fizică și sportivă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Activitatea de educaţie fizică şi sport asigură optimizarea capacităţilor fizice şi psihice ale studenţilor, influenţarea favorabilă a indicatorilor somatici şi fiziologici, lărgirea orizontului de cunoaştere prin formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice, corectarea/ameliorarea unor deficienţe şi deformaţii de creştere şi dezvoltare în concordanţă cu învăţământul universitar integrat în cerinţele societăţii moderne.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Educaţie fizică şi sportivă

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 35

Locuri disponibile (taxă): 40

Ultima medie (buget): 8.65

Ultima medie (taxă): 7.9

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 21/07/2020

Perioadă rezultate: de la 22/07/2020 până la 28/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2020 până la 12/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 18/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Educaţie pentru sănătate
Gimnastică
Atletism
FotbalB/Gimnastică ritmică F
Volei
Anatomie
Istoria EFS
Masaj
Practică de schi
Biomecanică
Practică orientare şi turism
Haltere
Judo
Dans
Educaţie ritmicomuzicală şi Euritmie
Limba străină (disciplină complementară)
Filosofie (disciplină complementară)
Box (disciplină facultativă)
Informatică (disciplină facultativă)
Voluntariat (disciplină facultativă)
Anul 2
Kinesiologie
Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
Prim ajutor
Baschet
Handbal
Schi-Practică de schi
Fiziologie
Kinetoterapia deficienţelor fizice funcţionale
Metodologia cercetării
Metode de evaluare somatofuncţională şi motrică
Modul: Nataţie-tehnica şi metodica
Practica de înot aplicativ şi vâslit
Gimnastică ritmică B/Fotbal F
Educaţie prin aventură
Arte marţiale
Tenis de câmp
Lupte
Limba străină (disciplină complementară)
Alpinism şi escaladă (discipline facultative)
Organizarea şi conducerea lecţiei de EF (discipline facultative)
Voluntariat (discipline facultative)
Anul 3
Managenentul şi legislaţia în EFS
Fiziologia efortului
Comunicare şi integrare socială
Jocuri motrice
Socilogia sportului
Atletism
Didactica activităţilor fizice: -pe grupe de vârstă/-adaptată persoanelor cu nevoi speciale
Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență
Handbal
Volei
Baschet
Fotbal
Gimnastică aerobică
Culturism
Jogging
Badminton
Demonstraţii şi serbări
Rugby
Patinaj pe rotile
Psihologia sportului
Filosofia sportului
Limba străină (diciplină facultativă)
Aprofundare într-o ramură sport (diciplină facultativă)
Stagiu de Practică în medii de educaţie sportivă/Practică de antrenor (diciplină facultativă)
Voluntariat (diciplină facultativă)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Educație Fizică și Sport pregătește specialiști in domeniul culturii fizice și sportive, care să acopere toate formele de activitate fizică.

Facultatea de Educație Fizică și Sport are ca și obiective principale:

  • formarea și perfecționarea resurselor umane inalt calificate prin promovarea învătământului de excelența și racordarea acestuia la standardele actuale, in domenii prioritare la nivel european;
  • promovarea unor cunoștințe si orientări metodologice moderne in domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, al culturii fizice in general
  • participarea culturii fizice si a altor subdomenii ale cunoașterii ștințifice, la afirmarea și dezvoltarea valorilor societații contemporane.

Procesul didactic din cadrul facultății noastre se desfasoara pe baza sistemului european de credite transferabile, studenții parcurgând in mod facultativ un modul psiho-pedagogic care va permite exercitarea profesiei la toate nivelele de învâțământ preuniversitar si universitar.

Cadre didactice: 32

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație