Filosofie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Dacă, aşa cum spune filosoful W. V. O. Quine, cunoaşterea omenească este asemenea unui întreg organic în al cărui centru se situează un nucleu de cunoştinţe de cea mai mare importanţă strategică şi operaţională, acelaşi lucru se poate spune şi despre filosofie. Ca orice domeniu de studiu, filosofia are şi ea un set de discipline-nucleu, o temelie sau un cadru care structurează toate interogaţiile filosofice speciale. Acest nucleu este constituit de disciplinele care alcătuiesc modulul de filosofie teoretică şi logică. Disciplinele studiate în cadrul acestuia îi ajută pe studenţi să se familiarizeze cu principalele teorii filosofice cu privire la existenţă, cunoaştere, adevăr, minte, ştiinţă, şi de asemenea să deprindă şi să exerseze abilităţile de a argumenta, de a gândi critic, sistematic şi riguros. Întrebări precum Ce este adevărul? De ce există lumea? Ce este mintea? Ce este realitatea­? sunt întrebări fundamentale sau veşnice, cum spune filosoful Thomas Nagel, care ne privesc pe toţi şi nu doar pe filosofi. Studenţii care studiază răspunsurile oferite de-a lungul timpului unor astfel de întrebări pot deprinde, pe lângă cunoştinţele specifice, şi capacitatea de a înţelege mai bine complexitatea lumii în care trăim şi de a aprecia critic pretenţiile de cunoaştere, individuale sau colective, cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filosofie

Specializare: Filosofie

Locuri disponibile (total): 180

Locuri disponibile (buget): 105

Locuri disponibile (taxă): 75

Ultima medie (buget): 6.51

Ultima medie (taxă): 6.13

Taxă anuală de studii: 3.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2020 până la 21/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 28/08/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 17/09/2020

Perioadă rezultate: de la 24/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
B.I /C.I sau pasaport în copie;
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Formularul de admitere (chestionar);
Anul 1
Originile filosofiei europene
Teoria argumentării
Introducere în etică
Introducere în filosofie
Filosofia istoriei
Filosofie greacă
Filosofie medievală
Istoria ideilor politice
Introducere în estetică
Epistemologie
Limba străină (franceză, engleză, germană)
Educaţie fizică (facultativ)
Anul 2
Modernitate şi europenitate
Teorii etice
Filosofia minţii și a științei cognitive
Filosofia dreptului
Metafizică
Introducere în logica modernă
Filosofie modernă
Filosofie politică şi socială
Filosofia limbajului
Practică de specialitate
Educaţie fizică (facultativ)
Anul 3
Semnificație, existență, adevăr
Filosofie contemporană
Practică de specialitate
Fenomenologie (Modulul de Istoria filosofiei și filosofia culturii)
Estetică (Modulul de Istoria filosofiei și filosofia culturii)
Istoria filosofiei românești (Modulul de Istoria filosofiei și filosofia culturii)
Filosofia imaginarului (Modulul de Istoria filosofiei și filosofia culturii)
Hermeneutică (Modulul de Istoria filosofiei și filosofia culturii)
Filosofie și religie (Modulul de Istoria filosofiei și filosofia culturii)
Curs opțional (Modulul de Istoria filosofiei și filosofia culturii)
Instituţii politice şi sociale (Modulul de Filosofie politică şi morală)
Etică aplicată (Modulul de Filosofie politică şi morală)
Filosofie politica contemporana (Modulul de Filosofie politică şi morală)
Antropologie politică (Modulul de Filosofie politică şi morală)
Libertate şi mentalităţi (Modulul de Filosofie politică şi morală)
Istoria ideilor (Modulul de Filosofie politică şi morală)
Curs opțional (Modulul de Filosofie politică şi morală)
Filosofia științei (Modulul de Filosofie teoretică)
Filosofia naturală și originile științei moderne (Modulul de Filosofie teoretică)
Teoria cunoaşterii ştiinţifice (Modulul de Filosofie teoretică)
Ontologie (Modulul de Filosofie teoretică)
Filosofia matematicii (Modulul de Filosofie teoretică)
Introducere în filosofia analitică (Modulul de Filosofie teoretică)
Filosofia biologiei (Modulul de Filosofie teoretică)

Facultatea de Filosofie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

În Facultatea de Filosofie învaţă peste 600 de studenţi, la toate cele trei niveluri de studii. Cei care urmează Facultatea de Filosofie îşi obţin licenţa în filosofie, în cadrul modulelor de istoria şi filosofia culturii, filosofie teoretică, filosofie morală şi politică şi studii europene. La nivel de masterat, Facultatea de Filosofie are o serie de specializări care dovedesc atenţia acordată cerinţelor societăţii contemporane: Etica aplicată în societate, în afaceri şi în organizaţii, Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale, Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale, Istoria şi circulaţia ideilor filosofice, Analytic Philosophy, Globalization and Cultural Diplomacy, Istoria şi filosofia ştiinţei.

Studenți înmatriculați licență: 300

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 25

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 22

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație