Istoria și filosofia ştiinţei
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Primul masterat de istoria şi filosofia ştiinţei din România oferă un cadru organizat, dinamic şi interesant în care vom încerca să răspundem împreună la aceste întrebări…şi la multe altele. Cursurile şi seminariile noastre propun o abordare istorică şi filosofică problematizată, adesea interdisciplinară, conectată la ultimele descoperiri ale unui domeniu în plină dezvoltare. Folosim pentru asta expertiza unor specialişti în domeniu din Romania, dar si experienta colegilor nostri din comunitatea academică internaţională şi relaţiile de colaborare ale Centrului de Istoria şi Filosofia Științei de la Facultatea de Filosofie. Ne adresăm tuturor studenţilor interesaţi fenomenul numit « ştiinţă modernă », indiferent de studiile lor de până acum. Le propunem un cadru nou, dinamic şi conectat de lucru, un mediu interdisciplinar, expertiză şi informaţie şi le oferim formarea unor abilităţi de orientare şi cercetare care pot duce, mai departe, spre studii doctorale sau spre o gamă largă de profesii de care este atâta nevoie în România în interfaţa dintre omul de ştiinţă şi publicul larg, sau între descoperirea ştiinţifică şi aplicarea ei.

Singurul masterat organizat în România în domeniul istoriei şi filosofiei ştiinţei le oferă absolvenţilor un cadru teoretic bine organizat, dinamic şi captivant pentru aplicarea unei abordări filosofice şi istorice bazate pe problematizare.asteratul se adresează tuturor absolvenţilor de facultate interesaţi de fenomenul ştiinţei moderne, indiferent de domeniul în care şi-au finalizat studiile iniţiale. Istoria şi filosofia ştiinţei oferă un cadru nou, activ şi conectat de lucru, un mediu interdisciplinar, expertiză şi informaţie, precum şi formarea unor abilităţi de orientare şi cercetare care pot duce, mai departe, spre studii doctorale sau spre o gamă largă de profesii de care este nevoie în România în interfaţa dintre omul de ştiinţă şi publicul larg sau între descoperirea ştiinţifică şi aplicarea ei.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filosofie

Specializare: Filosofie

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concursul de admitere constă în două probe:

  • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
  • Interviu : pe baza scrisorii de intenţie

Pentru locurile la TAXĂ: confirmare taxă   500 lei

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2018 până la 23/07/2018

Perioadă probe: de la 25/07/2018 până la 26/07/2018

Perioadă rezultate: de la 28/07/2018 până la 29/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă probe: de la 19/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă rezultate: de la 22/09/2018 până la 23/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
De la filosofia naturală la fizica newtoniană: spațiu, timp şi materie în sec. 16-17
Tipuri istorice de ştiinţă
Modele ale evoluţiei
Ontologia ştiinţei
Construcţia logică a ştiinţei
Ştiinţa şi sociologia cunoaşterii
Structura si funcțiile teoriei științifice
Filosofia tehnologiei
Etica ştiinţei
Paradigme teoretice în analiza limbajului
Practică de specialitate

Facultatea de Filosofie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

În Facultatea de Filosofie învaţă peste 600 de studenţi, la toate cele trei niveluri de studii. Cei care urmează Facultatea de Filosofie îşi obţin licenţa în filosofie, în cadrul modulelor de istoria şi filosofia culturii, filosofie teoretică, filosofie morală şi politică şi studii europene. La nivel de masterat, Facultatea de Filosofie are o serie de specializări care dovedesc atenţia acordată cerinţelor societăţii contemporane: Etica aplicată în societate, în afaceri şi în organizaţii, Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale, Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale, Istoria şi circulaţia ideilor filosofice, Analytic Philosophy, Globalization and Cultural Diplomacy, Istoria şi filosofia ştiinţei.

Studenți înmatriculați licență: 300

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 25

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 22

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație