Istoria artei şi filosofia culturii
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masterul în Istoria artei și filosofia culturii este singurul program al Universității din București care oferă pregătire la acest nivel celor interesați de istoria, teoria și filosofia artei, precum și de rolul ei în cadrul mai amplu al culturii. Acesta este un program interdisciplinar, acreditat prin asociarea domeniului Istorie (specialitatea Istoria artei) cu domeniul Filozofie, iar cursurile sunt organizate în colaborare de către Facultatea de Istorie și Facultatea de Filozofie ale Universității din București. Admiterea se face la facultatea de Istorie. Programul include analize aplicate, studii de caz ilustrative pentru diverse epoci și spații de civilizație, precum și o abordare teoretică complexă și modernă, în care fenomenului artistic este interogat cu mijloacele esteticii, eticii, istoriei, antropologiei, filosofiei culturii.

Programul se adresează absolvenţilor de licenţă cu specializări diverse, dar cu interes pentru studiile umaniste şi cultură, permiţându-le o profundă înţelegere a istoriei şi filosofiei artei. Astfel, noţiunile de istoria artei sunt completate de cursuri care familiarizează studenţii cu principalele curente din filosofia culturii şi estetică, precum şi cu abordări specifice sociologiei culturii şi istoriei ideilor.

Principalul avantaj teoretic al masteratului este că oferă o pregătire solidă în domeniul cultural, depăşind perspectivele strict istorică sau strict filosofică asupra înţelegerii unor fenomene culturale complexe.

De asemenea, masteratul deschide perspective noi de cercetare pentru absolvenţi, care pot folosi cunoştinţele interdisciplinare dobândite în cadrul studiilor pentru conturarea unor proiecte de cercetare în domeniul studiilor culturale, al esteticii, filosofiei culturii, precum şi în domenii conexe, ca istoria ideilor sau diplomaţia culturală. Admiterea se face la Facultatea de Istorie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istoria artei

Locuri disponibile (total): 46

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 31

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 120 lei

Descriere

Admiterea la masterat (forma de zi): 1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere) 2. Interviu Criterii de departajare pentru mediile egale: media de la licenţă

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2015 până la 18/07/2015

Perioadă probe: de la 18/07/2015 până la 25/07/2015

Perioadă rezultate: 28/07/2015

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2015 până la 11/09/2015

Perioadă probe: de la 14/09/2015 până la 19/09/2015

Perioadă rezultate: 23/09/2015

Anul 1
Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei
Imaginile Invizibilului. Controversa iconoclastă
Arta elitelor în Extremul Orient
Principii estetice, iconografice şi iconologice în arta şi arhitectura Romei antice
Istorie şi imaginar în arte
Perspectiva istorică şi fenomenologică în interpretarea culturii
Constituirea şi evoluţia imaginii în lumea medievală occidentală
Discursuri despre gen în artele plastice (sec. XIX-XX)
Iconografia bizantină şi post-bizantină
Studiu curatorial şi critică instituţională
Imaginar, imaginaţie, imagine. Direcţii de gândire filosofică şi artistică
Anul 2
Idei filosofice în artă. Contestarea sistemului de valori tradiţionale
Filosofia istoriei
Arta aulică şi exerciţiul puterii în Imperiul Roman
Arhitectura romană şi gotică
Africa neagră: imagine creată, imagine reflectată Artă şi cunoaştere
Structurile ideatice ale modernităţii timpurii
Perspectiva etică şi antropologică asupra violenţei în istorie. Holocaustul şi terorismul în arta sec. XX
Practică

Facultatea de Filosofie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

În Facultatea de Filosofie învaţă peste 600 de studenţi, la toate cele trei niveluri de studii. Cei care urmează Facultatea de Filosofie îşi obţin licenţa în filosofie, în cadrul modulelor de istoria şi filosofia culturii, filosofie teoretică, filosofie morală şi politică şi studii europene. La nivel de masterat, Facultatea de Filosofie are o serie de specializări care dovedesc atenţia acordată cerinţelor societăţii contemporane: Etica aplicată în societate, în afaceri şi în organizaţii, Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale, Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale, Istoria şi circulaţia ideilor filosofice, Analytic Philosophy, Globalization and Cultural Diplomacy, Istoria şi filosofia ştiinţei.

Studenți înmatriculați licență: 300

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 25

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 22

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație