Globalization and cultural Diplomacy
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

The degree provides a comprehensive base of studies in the fields of International Relations & Globalization, Global Politics and Cultural Diplomacy, with a particular emphasis on the theories of globalization as well as its historical evolution, which will be examined with a special emphasis upon cultural diplomacy and its historical and contemporary application within the context of a contemporary globalized world. The core curriculum of the program provides a thorough background and analysis of the most significant theories and practices within the fields of Globalization, International Relations/Politics/Economics and Cultural Diplomacy, using a historical and case study approach. The degree prepares students for careers in diverse fields, such as the field of international relations, the humanities, business, the financial sector, politics and culture, with a special focus on the main agents of globalization and the application of Cultural Diplomacy in the framework of global governance and international organizations. The program addresses contemporary international issues, with classroom seminars and lectures, as well as educational & cultural events, conferences, professional trainings, tours, visits and meetings with foreign officials, which are further incorporated into the curriculum. Students will meet with leading experts working in international organizations, embassies, and academic institutions, and will engage with specialists in the areas of International Relations, Global Governance, Communication, Politics, Human Rights, Culture, Peace Building, Multilateral Diplomacy, Conflict Resolution, and Development. The program consists of 120 ECTS credits in total and has duration of four semesters, which take place in both Berlin, Germany and in Bucharest, Romania. The first two semesters of the program are hosted by the Institute for Cultural Diplomacy in Berlin and the third and the fourth semesters are hosted by the University of Bucharest.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filosofie

Specializare: Filosofie

Descriere

Informatii referitaore la aceasta specializare aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2018 până la 23/07/2018

Perioadă probe: de la 25/07/2018 până la 26/07/2018

Perioadă rezultate: de la 28/07/2018 până la 29/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
The History and Evolution of the Field of Cultural Diplomacy
International Case Studies of Cultural Diplomacy
Future Trends in International Relations and Cultural Diplomacy
Professional Development Programme
Globalization and Anti-globalization: Theories and Realities
Multiculturalism
Theories of International Relations
Resources and Development in the Global Word
Global Ethics
The Classical Culture in Contemporary
Intercultural Dialogue
Guidelines in Research of the Topic of Dissertation
Development, Culture and Ethical Responsibility

Facultatea de Filosofie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

În Facultatea de Filosofie învaţă peste 600 de studenţi, la toate cele trei niveluri de studii. Cei care urmează Facultatea de Filosofie îşi obţin licenţa în filosofie, în cadrul modulelor de istoria şi filosofia culturii, filosofie teoretică, filosofie morală şi politică şi studii europene. La nivel de masterat, Facultatea de Filosofie are o serie de specializări care dovedesc atenţia acordată cerinţelor societăţii contemporane: Etica aplicată în societate, în afaceri şi în organizaţii, Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale, Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale, Istoria şi circulaţia ideilor filosofice, Analytic Philosophy, Globalization and Cultural Diplomacy, Istoria şi filosofia ştiinţei.

Studenți înmatriculați licență: 300

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 25

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 22

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație