Management educațional
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul răspunde nevoii de specialişti manageri orientaţi spre ocuparea unor funcţii de conducere în unităţile de învăţământ care să abordeze:

1. Problematica managementului educaţional şi a calităţii acestuia;
2. Politicile şi legislaţia educaţională;
3. Resursele umane, materiale şi procedurale în organizaţia şcolară;
4. Direcţiile de modernizare în cadrul curriculum-ului şcolar;
5. Strategiile de comunicare didactică;
6. Parteneriatul educaţional;
7. Problematica psihopedagogică a copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare şi a celor supradotaţi, în perspectiva individualizării şi a ofertei educaţionale;
8. Problemele actuale ale consilierii şcolare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogie

Locuri disponibile (total): 35

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 18

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Medie Admitere = 50% Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare științifică) +50% Media Examenului de licenţă

Criterii de departajare le medii egale:

1. Notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;

2. Media examenului de licență;

3. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licenţă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 27/07/2019

Perioadă probe: de la 28/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 15/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
dovada plății taxei de admitere
Anul 1
Introducere în managementul educațional
Politici educaţionale- abordări comparative
Analiza practicilor internaționale de instruire și educație
Managementul curriculum-ului
Metodologii de cercetare în științele educației
Proiectarea și evaluarea programelor sociale si educationale
Teorii si modele de educatie si instruire
Modele educaționale alternative
Parteneriat instituțional școală-familie comunitate
Practica de specialitate
Anul 2
Managementul calităţii în educaţie
Managementul resurselor umane în instituţii de învăţământ
Evaluare și dezvoltare instituțională
Probleme psihopedagogice ale copiilor cu CES
Practica de specialitate
Proiectarea și planificarea instruirii centrată pe elev
Leadership și comunicare în organizatiile scolare
Dezvoltare profesională şi managementul carierei didactice
Probleme actuale ale consilierii educationale
Practica pentru lucrarea de disertatie

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa este o instituţie de învăţământ superior orientată către promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare în conformitate cu normele europene. Un obiectiv comun şi constant urmărit pe toată durata studiilor universitare îl reprezintă pregătirea practică de specialitate a studenţilor în vederea formării competenţelor acţionale ale profesiunii. Activitatea practică are caracter obligatoriu şi este concepută în interdependenţă cu progresele înregistrate de către studenţi în pregătirea teoretică.

Cadre didactice: 63

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație