Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Definitivează și dezvoltă pregătirea Dlicențiaților în specializarea geografia turismului și economia turismului. Este un program de studiu profesional, oferind o pregătire avansată, conform unei tematici de specialitate, ce are ca scop formarea unor competențe avansate în evaluarea potențialului turistic, cuantificarea relațiilor dintre turism și celelalte competențe ale economiei locale, amenajarea complexă a spațiilor cu funcționalitate turistică etc. Pregătirea este asigurată în colaborare permanentă cu partenerii reprezentativi ai pieței forței de muncă: OPTBR, ANAT, ANTREC.

Programul de master răspunde cerințelor Pde pe piața muncii: conducător de întreprinderi mici în turism, activități ospitaliere, de agrement; funcţionari specialişti în turism în agenţii de dezvoltare; organizator activități turistice; personal specializat în activităţile de amenajare turistică în mediul urban, în staţiuni balneoturistice, în firmele private de profil turistic, precum şi la diferite autorităţi ale statului; analişti la firme de turism; cercetători ştiinţifici şi cadre didactice în unităţi de cercetare şi instituţii de învăţământ.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografia turismului

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 25

Ultima medie (buget): 7.5

Ultima medie (taxă): 7.0

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Metoda de admitere

Examen scris din tematica specializarii alese.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 23/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
fisa de inscriere
Anul 1
Modele de organizare și dezvoltare turistică
Bazele Industriei ospitalității
Tehnici de prezentare și interpretare turistică
Managementul agențiilor de turism
Anul 2
Resursele sanitare și turismul de sănătate
Gestiunea structurilor de primire în turism
Ecologia serviciilor turistice
Etică și comunicare interculturală
Promovare și identitate turistică

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 2.759

Studenți înmatriculați master: 650

Cadre didactice: 90

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 37

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație