Managementul resurselor și activităților turistice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Este un program masteral care specializează conform unei tematici strict concentrate pe resurse turistice, activități turistice, managementul turistic, conceperea de programe turistice, identificarea și introducerea unor noi forme și activități turistice specifice. Programul a fost conceput pe durata a doi ani beneficiind de un plan educațional structurat în discipline fundamentale, discipline opționale și discipline facultative, cărora li se adaugă: discipline pentru studenții cu pregătirea de bază în alte domenii decât geografia, stagii de practică și stagii pentru întocmirea disertației.

CE VOI DEVENI?  Este un program masteral care specializează conform unei tematici strict concentrate pe resurse turistice, activități turistice, managementul turistic, conceperea de programe turistice, identificarea și introducerea unor noi forme și activități turistice specifice. Programul a fost conceput pe durata a doi ani beneficiind de un plan educațional structurat în discipline fundamentale, discipline opționale și discipline facultative, cărora li se adaugă: discipline pentru studenții cu pregătirea de bază în alte domenii decât geografia, stagii de practică și stagii pentru întocmirea disertației. Masterul conferă certificarea pregătirii superioare în domeniul turismului. Aceasta permite ocuparea de poziții de conducere în cadrul unor companii sau instituții cu activitate națională sau internațională sau pentru obținerea de locuri de muncă în țară și statele membre UE. Finalizarea masterului oferă perspectiva angajării în posturi de: consilier analiză, examinare, evaluare programe și proiecte turistice; consilier (grad debutant, principal, superior) la Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) și Institul Național de Cercetare Dezvoltare in Turism (INCDT); consilier științific la ANT, INCDT; expert, în cadrul direcțiilor de specialitate (proiectare și amenajare turistică, prognoză și dezvoltare turistică, promovare turistică) din cadrul primăriilor și prefecturilor; expert programe și proiecte turistice în organizații, instituții, agenții, tour-operatori, asociații de profil, linii aeriene, companii multinaționale cu departamente de profil.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografia turismului

Locuri disponibile (total): 34

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 4

Ultima medie (buget): 6.75

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Metoda de admitere:

Examen scris din tematica specializarii alese.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 23/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu 50% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Managementul patrimoniului istoric și cultural
Comportamentul lucrătorului și consumatorului din domeniul serviciilor turistice
Tehnici cantitative și calitative de analiză și prognoză în turism
Anul 2
Turism și dezvoltare durabilă
Strategiile și managementul firmelor și agențiilor de turism
Tehnici de concepere a itinerariilor turistice

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 2.759

Studenți înmatriculați master: 650

Cadre didactice: 90

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 37

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație