Evaluarea integrată a stării mediului
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniul de master a fost creat în scopul formării de specialiști în domeniul evaluării impactului asupra mediului, organizării activităților de protecție, gestionării și dezvoltării durabile a mediului. Specializarea oferă o pregătire generală în domeniul științelor mediului înconjurător, dar permite totodată aprofundarea problematicii privind calitatea și protecția mediului.

Scopul care a dirijat constituirea curriculumului masterului Evaluarea Integrata a Starii Mediului este de a forma specialişti în evaluarea impactului asupra mediului integrând sinergic componente educaţionale care pot deveni independente: aplicaţiile GIS şi ArcGIS, conservarea diversităţii biologice sau evaluarea peisajului. Cursurile masterului EISM cuprind discipline obligatorii, opţionale şi facultative la care se adaugă module consitente de practica. Profesorii care sunt implicati in cadrul procesului didactic sunt personalitati recunoscute in domeniul cercetarii si evaluarii calitatii mediului. Resursele de care beneficiaza masteranzi sunt diverse, incluzand spatii de invatamant moderne, biblioteci cu titluri diverse in domeniul mediului si aparatura moderna disponibila atat in cadrul practicilor profesionale cat si pentru cercetari individuale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Geografia mediului

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 20

Ultima medie (buget): 7.67

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

TEMATICĂ ADMITERE

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2018 până la 11/07/2018

Perioadă probe: de la 12/07/2018 până la 13/07/2018

Perioadă rezultate: de la 15/07/2018 până la 20/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 12/09/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 17/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Da Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Modelarea structurală şi funcţională a peisajelor
Antropocen
Geopolitica şi mediul
Statistica aplicată în evaluarea mediului
Tehnici de elaborare a documentelor ştiinţifice
Evaluarea multicriterială a mediului
Utilizarea metodelor de analiză GIS în evaluarea integrată a stării mediului
Fundamentele conservării diversităţii biologice
Anul 2
Teledecţie în evaluarea impactului asupra mediului
Schimbări climatice şi proiecţia lor în mediu
Managementul integrat al mediului. Audit de mediu
Aplicarea metricilor peisagistice în studiile de mediu
Geostatistica aplicată
Perturbări antropice ale circuitelor biogeochimice majore
Planificarea mediului

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 2.759

Studenți înmatriculați master: 650

Cadre didactice: 90

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 37

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație