Filosofie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cultivând un orizont cultural adecvat, specializarea Filosofie vă oferă şansa unei experienţe intelectuale deosebite: libertate de exprimare, comunicare flexibilă şi deschisă, analiză critică a opiniilor, creativitate, capacitate de gândire critică şi de argumentare, dialog constructiv. În plus, pregătirea în filosofie vă oferă așa-numitele competențe transferabile, esențiale în toate carierele creative și de răspundere: capacitate de negociere, organizare, deschidere către nou, planificare, gândire independentă, rezolvare de probleme. Cunoştinţele specifice dobândite prin studiul Filosofiei îi ajută pe studenţi să înţeleagă mai bine complexitatea lumii în care trăim, valorile şi fenomenele culturale. Deprinderile şi abilităţile practice însuşite sunt de maximă utilitate, absolvenţii de Filosofie având posibilitatea de a urma cariere profesionale diverse: învăţământ, cercetare, management cultural, publicistică, jurnalism, consiliere, etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filosofie

Specializare: Filosofie

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 10

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.7

Ultima medie (taxă): 6.1

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Prezentare program de studii

Programul de studii Filosofie are ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul Filosofiei prin discipline specifice care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Întregul proces educativ este proiectat astfel încât să asigure normele de calitate, libertatea opiniilor și să elimine orice formă de discriminare. Programul de studii Filosofie asigură pregătire teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic.

Programul de studii în Filosofie oferă o perspectivă largă asupra acestui domeniu, oferind atât cursuri ce abordează în mod sistematic probleme din filosofia contemporană cât și cursuri ce abordează istoria filosofiei și interpretarea textelor clasice; atât cursuri cu o aplecare mai teoretică (fenomenologie, metafizică, epistemologie, filosofia limbajului, filosofia științei etc.) cât și cursuri cu o aplecare înspre filosofie practică și aplicată (etică, consiliere filosofică, filosofia religiei, filosofia inteligenței artificiale, etc.). De asemenea, metodele și orientarea generală a specializării sunt ecumenice încercând să nu limiteze educația studenților la o singură abordare sau tradiție filosofică.

Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se face pe baza unei singure probe Media examenului de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 16/07/2020

Perioadă rezultate: de la 17/07/2020 până la 27/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 16/09/2020 până la 19/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Documente justificative pentru scutirea taxei de înscriere (unde este cazul) - categoriile de persoane scutite de taxă
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Istoria filosofiei antice și medievale
Logică generală
Propedeutică filosofică
Tehnici de argumentare și raţionare
Etică şi deontologie profesională
Introducere în ştiinţele sociale
Teoria informaţiei
Gândire critică
Filosofia culturii
Anul 2
Istoria filosofiei moderne
Logică simbolică
Metafizica
Logica Filosofica
Filosofia comunicarii
Ontologie
Idealismul german
Antropologie filosofică
Practica de specialitate
Anul 3
Istoria filosofiei contemporane: post-filosofie
Epistemologie
Estetică
Filosofie continentală
Filosofie analitică
Filosofia ştiinţei
Fenomenologie
Filosofia istoriei
Filosofia minţii
Filosofie românească Cercetare-proiectare pentru realizarea lucrării de finalizare a studiilor

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se angajează să ofere programe academice de calitate, prin care să îi pregătească pe studenţi să obţină cariere de succes şi să îşi asume responsabilitatea de viitori specialiști pentru domeniile administrației publice, vieții politice sau integrării europene, de promotori ai calității în învățământ, filosofie și organizațiile de PR, comunicare și publicitate, jurnalism, de experți în informare și documentare, în definitiv, de OAMENI cu o educație solidă, cu gândire critică și creativă.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se dedică stimulării vitalităţii civice a oraşului Timişoara şi a regiunii prin programele academice, activitatea de cercetare şi alte activităţi concepute şi realizate în simbioză cu mediul academic, profesional, guvernamental, non-guvernamental și de afaceri.

Cadre didactice: 42

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație