Jurnalism
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ştim că te-ai gândit cel puţin o dată cum ar fi să participi la ce se întâmplă în culisele presei televizate, scrise, radio sau online. Te imaginezi relatând de la faţa locului în cadrul unui buletin de ştiri? Sau luându-i un interviu primului-ministru? Specializarea Jurnalism te pregăteşte pentru aceste situaţii şi multe altele similare, deschizându-ţi calea pentru o meserie de mare actualitate! Aşadar, te invităm la cursurile pregătitoare pentru o carieră de succes în domeniul media. Ele sunt susţinute de profesori cu experienţă îndelungată în jurnalism şi îţi pun la dispoziţie laboratoare dotate cu echipament profesional pentru lucrul în televiziune şi documentare informatică. Ziarişti şi experţi în domeniul mass-media sunt pregătiţi la Universitatea de Vest din Timişoara încă de la începutul anilor ’90, Specializarea Jurnalism de aici fiind printre primele înfiinţate din ţară. Absolvenţii activează cu succes în presa locală sau regională, în cea naţională, dar şi în domenii conexe jurnalismului, cum ar fi comunicarea publicitară sau relaţiile publice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Jurnalism

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 59

Ultima medie (buget): 7.93

Ultima medie (taxă): 6.3

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Prezentare program de studii

Vrei să înveţi cum se scrie şi se filmează o ştire? Cum se montează un material audio-video? Sau cum să faci promovare pe reţelele de socializare? Cum e cu blogging-ul şi vlogging-ul? Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le afli devenind student la Jurnalism.

Facultatea noastră îţi oferă oportunitatea de a învăţa bazele unei meserii dinamice, conectate la realitatea în schimbare din domeniul media. Aici afli esenţa noţiunilor teoretice în sala de curs, iar apoi faci aplicatii practice în laboratoare şi în studioul televiziunii studenţeşti UVT TV.

Înfiinţată încă din 1992, Specializarea Jurnalism îţi oferă şansa de a învăţa de la profesori cu experienţă în practicarea acestei meserii si în studiul mass-media. Dintre numerosii absolvenţi care au învăţat aici bazele jurnalismului, o parte se afla în redactiile televiziunilor nationale ProTV, Antena 1 sau Realitatea TV, alţii lucrează în filialele regionale ale reţelei Radio România şi TVR, în redacţiile unor publicaţii ca Adevărul sau Tion.ro, la agenţii de presă sau în proiecte independente pe piaţa media. Iar alţii s-au reorientat către domenii înrudite: relaţii publice, publicitate, comunicare organizaţională.

Informații probe de admitere:

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se face pe baza unei singure probe :
Media examenului de Bacalaureat
Media generală de admitere se va calcula după următoarea formulă:
Media admitere = Media Bacalaureat
Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 16/07/2020

Perioadă rezultate: de la 17/07/2020 până la 27/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 16/09/2020 până la 19/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Documente justificative pentru scutirea taxei de înscriere (unde este cazul) - categoriile de persoane scutite de taxă
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în ştiinţele comunicării
Introducere în relații publice
Introducere în sistemul mass media
Introducere în publicitate
Introducere în științele sociale
Tehnici de redactare
Etică și deontologie profesională
Tehnici de colectare a informațiilor
Limbi străine
Anul 2
Metode şi metodologii de cercetare în Ştiinţele comunicării
Genurile presei. Ştirea şi Feature
Istoria presei
Limbajul audiovizual
Practică în instituţii de profil
Tehnici de investigare jurnalistică
Producţia emisiunii de ştiri
Jurnalism corporativ
Comunicare interculturală
Psihologie
Introducere în ştiinţe politice
Marketing si management general
Anul 3
Editare în limbaje specializate
Dreptul comunicării
Genurile presei. Reportajul
Tehnici de lucru specializate. Televiziune
Practică în instituţii de profil
Fotojurnalism
Genurile presei. Genuri de opinie
Producţia unei publicaţii
Tehnici de lucru specializate. Jurnalism on-line
Tehnici de lucru specializate. Jurnalism radio
Practică în instituţii de profil
Film documentar
Cercetare-proiectare pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se angajează să ofere programe academice de calitate, prin care să îi pregătească pe studenţi să obţină cariere de succes şi să îşi asume responsabilitatea de viitori specialiști pentru domeniile administrației publice, vieții politice sau integrării europene, de promotori ai calității în învățământ, filosofie și organizațiile de PR, comunicare și publicitate, jurnalism, de experți în informare și documentare, în definitiv, de OAMENI cu o educație solidă, cu gândire critică și creativă.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se dedică stimulării vitalităţii civice a oraşului Timişoara şi a regiunii prin programele academice, activitatea de cercetare şi alte activităţi concepute şi realizate în simbioză cu mediul academic, profesional, guvernamental, non-guvernamental și de afaceri.

Cadre didactice: 42

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație