Tehnologii avansate în industria alimentară
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectiv - aprofundarea cunoștințelor absolvenților în direcția proiectării optimale a tehnologiilor și proceselor care se desfășoară într-o unitate de industria alimentară; crearea condițiilor schimburilor universitare la nivelul studenților și racordarea acestora la preocupările pe plan european și internațional, în domeniul procesării alimentelor, în corelație strânsă cu siguranța alimentelor pentru consumatori. Competențe - Capacitatea de a aplica cunoștințele teoretice și deprinderile experimentale în utilizarea și conducerea tehnologiilor avansate în industria alimentară - Utilizarea metodelor și echipamentelor de măsură și control într-un proces specific industriei produselor alimentare

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Ingineria produselor alimentare

Ultima medie (buget): 6.25

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Ingineria și Managementul Procesării și Păstrării Produselor Agroalimentare Tehnologii avansate în industria alimentară (domeniul Ingineria Produselor Alimentare)

Proba orală se finalizează cu o singură notă, dar este structurată în două părți:

 Prima parte este interviul în care candidatul se prezintă, fiind vizate următoarele aspecte: studii absolvite, tematica proiectului de diplomă, loc de muncă, domenii de interes, motivație / determinare pentru a urma acest program de master;

 a doua parte a probei orale constă într-o discuție pe tematica de concurs ”Proprietăți de bază ale produselor agroalimentare” și ”Operații specifice în industria alimentară”, al cărui cuprins este prezentat în continuare.

Mai multe informatii aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 10/07/2019

Perioadă probe: de la 11/07/2019 până la 12/07/2019

Perioadă rezultate: de la 12/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 26/08/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A
Proba de aptitudini Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Biofizica alimentului
Tehnici si echipamente de separare si purificare
Procese microbiologice aplicate in industria alimentara
Tehnici moderne de analiza in industria alimentara
Tehnologii avansate in industria alimentara
Tehnici de modelare si conducere a proceselor
Metode moderne de ambalare
Biotehnologii aplicate in industria alimentara
Managementul riscului si securitate alimentara
Anul 2
Proiectare optimala in industria alimentara
Valorificarea subproduselor si deseurilor din industria alimentara
Tehnologii speciale de obtinere a proincipiilor active vegetale
Trasabilitatea produselor alimentare

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Industria alimentară, protecția mediului și agricultura sunt sectoare fundamentale ale tuturor economiilor naționale, ele reprezentând garanția existenței independente a națiunilor. În România, după ce vreme de câțiva ani s-au aflat în declin - ca de altfel întreaga economie - aceste ramuri industriale se află în prezent în plină expansiune. Reglementările internaționale stricte privind protecția mediului se impun a fi respectate și în țara noastra. Acestea sunt doar câteva motive pentru care necesarul de specialiști din domeniile sus-amintite este din ce în ce mai ridicat.

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice vine în întampinarea acestei cereri cu specializări nu doar moderne, ci și necesare, care fac parte din doua domenii foarte importante ale dezvoltării economice: Inginerie Mecanică și Ingineria Mediului.

Cei care doresc sa devină ingineri mecanici, specialiști în construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru industria alimentară și a mașinilor agricole pot opta pentru specializarea Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentara. Cei care sunt atrași de problemele deosebit de vaste privind ecologia și protecția mediului se pot înscrie la una din specializările: Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice sau Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile.

Posibilitățile de angajare ale absolvenților sunt deosebit de variate; ei își pot pune în valoare cunoștințele ca ingineri, în cadrul unor firme care au în obiectul de activitate concepția, proiectarea, fabricarea și întreținerea mașinilor și echipamentelor destinate industriei alimentare (industria carnii, a laptelui, industria extractivă și fermentativă, panificație, prelucrarea legumelor și a fructelor etc.), instalațiilor pentru protecția mediului și biotehnologii, pentru exploatarea și repararea sistemelor tehnice din agricultură, precum și activități manageriale în domeniile sus-menționate.

Studenți înmatriculați licență: 743

Studenți înmatriculați master: 282

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație