Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia construcţiilor de maşini

Taxă anuală de studii: 3.400 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

MEDIA DE ADMITERE = MAX (MA1, MA2)

MA1=0,6*NB+0,4*MB
MA2 = MB

NB – nota la BAC la una din materiile: matematica, informatica, fizica, chimie, economie;
MB – media la BAC.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 13/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 14/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere.
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de înscriere
Anul 1
Analiză matematică
Algebră
Fizică
Chimie
Programarea calculatoarelor
Materiale
Geometrie descriptivă și desen tehnic
Limba străină (engleză, franceză, germană)
Educație fizică și spor
Matematici speciale
Tehnici de comunicare
Mecanică
Bazele fabricației
Electrotehnică și mașini electrice
Practică
Engleză tehnică
Psihologia educației
Germană tehnică
Pedagogie
Anul 2
Rezistența materialelor
Grafică asistată de calculator
Toleranșe și control dimensional
Mecanisme
Electronică
Mecanică
Tratamente termice
Istoria tehnicii și creativitate
Limba străină (engleză, franceză, germană)
Statistică
Termotehnică
Mecanica fluidelor
Organe de mașini
Managementul calității
Analiza cu elemente finite
Practică
Germană tehnică
Anul 3
Organe de mașini
Bazele așchierii și generării suprafețelor
Mașini unelte
Grafică asistată de calculator
Managementul firmei
Marketing
Proiectarea produselor
Tehnologii de prelucrare prin așchiere
Tehnologii neconvenționale
Bazele proceselor de deformare plastică
Proiectarea sculelor așchietoare
Tehnologii de sudură
Comanda digitală a proceselor de fabricație
Bazele fabricației pieselor din mase plastice și compozite
Proiectarea pentru mediu
Ecologia sistemelor de fabricație
Mașini de prelucrare prin deformare plastică
Practică
Anul 4
Tehnologii de prelucrare prin așchiere
Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică
Proiectarea dispozitivelor
Tehnologii de prelucrare pe MU-CN
Tehnologii și echipamente de asamblare
Fiabilitate asistată de calculator
Proiectare tehnologică asistată de calculator
Fiabilitate și mentenanță
Metode numerice
Mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice de prelucrare
Ingineria fabricației
Fabricație pieselor din plastic și compozite
Tehnologii și sisteme flexibile de fabricație
Management industrial
Optimizarea proceselor tehnologice
Tehnologii criogenice
Scule pentru proiectarea lemnului
Logistică
Programarea CNC
Tehnologii de prelucrare a lemnului
Activități de cercetare și proiectare
Practică pentru proiectul de diplomă
Susținerea proiectului de diplomă

Facultatea de Construcţii de Maşini

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Cadre didactice: 116

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.440

Programe similare

Lista de comparație