Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura română/ O limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/ germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii este structurat pe trei direcţii fundamentale – discipline fundamentale (teoria literaturii, literatură comparată, studii culturale), discipline de specialitate, discipline complementare (practică). La acestea se adaugă disciplinele facultative (spaniolă, rusă, arabă) şi opţionale (analiza discursului, pragmatică, semantică).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limba şi literatura română

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 59

Ultima medie (buget): 8.36

Ultima medie (taxă): 6.01

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar – 100% media examenului de bacalaureat

Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)*
*În cazul și numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puțin trei ani de liceu și nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competență lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză), cu excepția limbilor chineză și germană unde se acceptă înscrierea candidaților ale căror cunoștințe de limbă sunt la nivel de începător.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 17/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de admitere (chitanța sau actele doveditoare pentru scutirea taxei);
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Literatură comparată I
Lingvistică generală
Civilizație chineză I
Limba chineză contemporană I
CP: Practica limbii chineze I
CP: Tehnici de exprimare orală și scrisă în limba sursă I
Literatura română I
Folclor
Limba română contemporană I
Educație fizică și sport I
Teoria literaturii I
Civilizație chineză II
Limba chineză contemporană II
CP: Practica limbii chineze I
CP: Tehnici de exprimare orală și scrisă în limba sursă II
Literatura română II
Folclor
Limba română contemporană II
Educație fizică și sport II
Limba latină
CP: Gândire critică
CP
Cercetare în etnologie
Anul 2
Limba chineză contemporană I
Limba română contemporană III
Educație fizică și sport III
Civilizație chineză II
Limba chineză contemporană IV
CP: Practica limbii chineze IV
CP: Tehnici de exprimare orală și scrisă în limba sursă II
Limba și cultura chineză II
Practică 120 ore
Imaginea Chinei la călători români
Mitologie chineză
Literatură și filosofie
Lexic comun, lexic specializat
Comunicare profesională
Artă chineză
Chinezii din România
Dialectologie și lingvistică romanică
Istorie limbii române
Teatrul românesc
Poetica romanului
Construcția identității în romanul românesc

Facultatea de Litere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov îşi propune să susţină şi să promoveze un sistem educaţional de excelenţă în spiritul tradiţiei multiculturale a învăţământului umanist braşovean şi al deschiderii către spaţiul cultural românesc şi internaţional. Corpul profesoral de înaltă ţinută asigură absolvenţilor o pregătire temeinică la toate nivelurile instruirii: licenţă-masterat-doctorat-formare continuă.

Studenți înmatriculați licență: 1.806

Studenți înmatriculați master: 1.237

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație