Hidrologie și Meteorologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Consideraţi că fenomenele hidrice generatoare de risc (viituri, inundaţii, secete etc.) au dispărut ori au o frecvenţă foarte redusă? Consideraţi că fenomenele climatice generatoare de risc (furtuni, grindine, secete etc.) au dispărut ori au o frecvenţă foarte redusă? Urmaţi specializarea HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE pentru a învăţa să luptaţi împotriva acestor fenomene şi a vă pune în slujba societăţii; pentru a promova o bună gestionare a potenţialului regenerabil al resurselor hidro-climatice; pentru a beneficia de deschidere către un loc de muncă rezonabil şi fără stresul permanent din alte domenii. Selectând această opţiune veţi beneficia de o instruire de calitate realizată de specialişti ai domeniului, proveniţi din practica de specialitate; veţi studia discipline obligatorii şi opţionale calate exact pe specializarea aleasă sau conexe la aceasta; dacă veţi urma şi modulul pedagogic, de-a lungul celor 3 ani, există şi opţiunea pentru carieră didactică în Geografie, de asemenea, un loc de muncă onorant; prin continuarea studiilor şi la nivel de Masterat şi Doctorat, unde vă veţi întâlni şi cu profesori din străinătate, vă puteţi desăvârşi pregătirea, existând posibilitatea de a accesa diverse oportunităţi în străinătate; aplicaţiile şi practicile de teren vor face deliciul perioadei de studiu şi vă vor crea deprinderi de adevăraţi cercetători (lucrul cu aparatura de specialitate, cu GPS şi staţii totale, staţii automate, senzori etc.)

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Hidrologie şi meteorologie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 33

Ultima medie (buget): 6.08

Ultima medie (taxă): 7.9

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 170 lei

Descriere

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

    • Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare motivațională depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins.
    • Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere, după media de la bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2020 până la 16/07/2020

Perioadă rezultate: de la 18/07/2020 până la 24/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 16/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverință doveditoare;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa de achitare a taxelor de ADMITERE (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare)
Diploma de participare sau de premiu (în original) pentru participanţii şi premianţii la faza naţională a Olimpiadelor şcolare doar pentru licență
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Geografie generală
Fizica fluidelor
Hidrogeologie
Cartografie
Meteorologie generală
Patomologie
Stagiu de practică 1
Limba străină 1
Educație fizică 1
Hidrometrie și prelucrarea pprimară a datelor
Chimia mediului hidroatmosferic
Observații și măsurători meteorologice
Inițiere în informatică și GIS
Topografie
Stagiu de practică 2
Limba străină 2
Educație fizică 2
Anul 2
Climatologie generală
Limnologia bazinelor de acumulare
Meteorologie sinoptică
Geomorfologie cu elemente de geologie
Disciplina opțională 1
Disciplina opțională 2
Disciplina opțională 3
Stagiu de practică 3
Metode și tehnici de analiză în hidrometeorologie
Geografia fizică a României
Microclimatologie și topoclimatologie
Regimul scurgerii naturale a râurilor
Disciplina opțională 4
Disciplina opțională 5
Disciplina opțională 6
Stagiu de practică 4
Anul 3
Teledetecție și aerofotointerpretare
Hazarde și riscuri climatice
Hazarde și riscuri hidrice
Geografia regională a României
Gorgrafia hidroenergetică a României
Peisaje geografice asociate bazinelor hidrografice
Oceanologie
Disciplina opțională 7
Meteorologie aeronautică
Alimentări cu apă
Cadastrul apelor
Climatologie rurală
Disciplina opțională 8
Disciplina opțională 9
Elaborarea lucrării de licență

Facultatea de Geografie

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Geografia, ca domeniu academic de cunoaştere, are o certă şi îndelungată tradiţie în Alma Mater Napocensis. Aceasta începe încă din în anul 1872, recent sărbătorindu-se împlinirea a 90 de ani de cand, în anul 1919, două personalităţi marcante ale geografiei vremii, Emmanuel de Martonne şi George Vâlsan puneau bazele învăţământului geografic modern în limba română în cadrul Universităţii Daciei Superioare, înfiinţată în primul an de după Marea Unire. Munca tenace, pasionată şi responsabilă a mai multor generaţii de magiştri şi cercetători, opera ştiinţifică şi pildele de viaţă ale acestora, au impus, într-o manieră convingătoare, atu-urile tradiţiei: profesionalism, experienţă, prestigiu şi recunoaştere naţională şi internaţională.

Dar, Facultatea de Geografie de astăzi, ca entitate a faimoasei şi prestigioasei Universităţi „Babeş-Bolyai”, posedă cu certitudine şi atu-urile „tinereţii”: dinamism, ingeniozitate, deschidere şi pragmatism. Acestea s-au făcut simţite, îndeosebi, după 1994 anul în care facultatea noastră a devenit o structură instituţională autonomă în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Dacă până în 1990, în Facultatea de Geografie, studiau până la, cel mult, 100 de studenţi, într-un singur program de licenţă (Geografie), în prezent în facultatea noastră studiază peste 3.000 de studenţi în cadrul a cinci programe de licenţă, patru programe de masterat la care se adaugă Şcoala Doctorală.

De atunci, spre satisfacţia studenţilor, corpul profesoral, mereu unul de elită, s-a revigorat considerabil iar facilităţile de studiu din biblioteci, amfiteatre, laboratoare şi bazele de practică au fost aduse la cele mai înalte standarde atât în facultatea „mamă” cât şi în extensiile universitare pe care aceasta le-a înfiinţat la Bistriţa, Gheorgheni, Sighetu-Marmaţiei şi Zalău, spre nevoia acelor tineri care, din varii motive, au decis să studieze în proximitatea locului lor de obârşie.

Studenți înmatriculați licență: 1.821

Studenți înmatriculați master: 678

Cadre didactice: 81

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 30

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație